11ΠΔΑ/2024 : Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

11ΠΔΑ/2024 : Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (11ΠΔΑ/2024) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 690Υ46ΜΤΛΒ-ΝΑΑ) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», υποβλήθηκαν συνολικά 3 αιτήσεις.

Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.