ΑΣΕΠ 4Κ/2023 (Μόνιμες θέσεις)ΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

Βγήκε η προκήρυξη μονίμων 4Κ/2023 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση 77 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η οποία προβλέπει σε μόνιμες προσλήψεις σε Πανεπιστήμια, Εθνικές Βιβλιοθήκες, Υπουργεία, Μητροπόλεις και άλλους φορείς του Δημοσίου.

 

Συγκεκριμένα

 

 • Στην Ακαδημία Αθηνών
 • Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)
 • Στη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας
 • Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας
 • Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου
 • Στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας
 • Στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας & Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας, Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας»
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Ληξουρίου Ιακωβάτων
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης
 • Στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική  Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
 • Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
 • Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ)
 • Στο υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών, τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΕΚΔΔΑ)
 • Στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (πρώην Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) (ΕΟΜ)
 • Στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
 • Στην Ιερά Μονή Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
 • Στην Ιερά Μονή Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης
 • Στην Ιερά Μονή Ξάνθης & Περιθεωρίου

 

Ειδικότερα,η προκήρυξη 4Κ/2023 του ΑΣΕΠ, προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 77 θέσεων, μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε περισσότερους από 20 φορείς του Δημοσίου.

 

Πιο αναλυτικά, η προκήρυξη 4Κ/2023 προβλέπει την πλήρωση 77 θέσεων σε 23 φορείς του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

 

Σημειώστε ότι οι προσλήψεις για την εν λόγω προκήρυξη θα γίνουν ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ενώ μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), αρκεί να κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά πρόσθετα προσόντα που ζητούνται.

 

Ειδικότητες:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 46 θέσεις

 

 • ΠΕ Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων (Ειδ. ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων)
 • ΠΕ Γεωτεχνικών (Ειδ. ΠΕ Γεωπόνων)
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Νομικών)
 • ΠΕ Διοικητικού
 • ΠΕ Γεωτεχνικών (Ειδ. ΠΕ Κτηνίατρων)
 • ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων
 • ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
 • ΠΕ Πληροφορικής (Software – Hardware)
 • ΠΕ Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (ΠΕ Ιατρών)
 • ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών

 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 20 θέσεις

 

 • ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • ΤΕ Πληροφορικής (Software – Hardware)
 • ΤΕ Φωτογραφίας

 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 9 θέσεις

 

 • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Πληροφορικής

 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – 2 θέσεις

 

 • ΥΕ Επιμελητών – Κλητήρων
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

 

Οι υποψήφιοι που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στην παραπάνω προκήρυξη θα πρέπει υποχρεωτικά, για ορισμένες θέσεις, να έχουν πολύ καλή ή αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Τα προσόντα αυτά θεωρούνται απαραίτητα προκειμένου να διοριστούν οι υποψήφιοι, αλλιώς δεν γίνονται δεκτοί στις εν λόγω θέσεις.

 

Εάν δεν κατέχετε μία από τις δύο αυτές πιστοποιήσεις, μέσα σε λίγες ημέρες μπορείτε να να εξασφαλίστε τα τυπικά προσόντα  των περισσοτέρων προκηρύξεων, λαμβάνοντας πτυχίο Υπολογιστών 6 ενοτήτων  & Αγγλικά C2 LTE  σε 15 ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε αναλυτικά.

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

30€

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

35€

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΑΣΕΠ 4Κ/2023 (Μόνιμες θέσεις)ΕΛΗΞΕ 

Περίληψη

Βγήκε η προκήρυξη μονίμων 4Κ/2023 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση 77 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η οποία προβλέπει σε μόνιμες προσλήψεις σε Πανεπιστήμια, Εθνικές Βιβλιοθήκες, Υπουργεία, Μητροπόλεις και άλλους φορείς του Δημοσίου.

 

Συγκεκριμένα

 

 • Στην Ακαδημία Αθηνών
 • Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)
 • Στη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας
 • Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας
 • Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου
 • Στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας
 • Στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας & Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας, Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας»
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Ληξουρίου Ιακωβάτων
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης
 • Στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική  Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
 • Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
 • Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ)
 • Στο υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών, τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΕΚΔΔΑ)
 • Στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (πρώην Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) (ΕΟΜ)
 • Στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
 • Στην Ιερά Μονή Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
 • Στην Ιερά Μονή Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης
 • Στην Ιερά Μονή Ξάνθης & Περιθεωρίου

 

Ειδικότερα,η προκήρυξη 4Κ/2023 του ΑΣΕΠ, προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 77 θέσεων, μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε περισσότερους από 20 φορείς του Δημοσίου.

 

Πιο αναλυτικά, η προκήρυξη 4Κ/2023 προβλέπει την πλήρωση 77 θέσεων σε 23 φορείς του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

 

Σημειώστε ότι οι προσλήψεις για την εν λόγω προκήρυξη θα γίνουν ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ενώ μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), αρκεί να κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά πρόσθετα προσόντα που ζητούνται.

 

Ειδικότητες:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 46 θέσεις

 

 • ΠΕ Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων (Ειδ. ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων)
 • ΠΕ Γεωτεχνικών (Ειδ. ΠΕ Γεωπόνων)
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Νομικών)
 • ΠΕ Διοικητικού
 • ΠΕ Γεωτεχνικών (Ειδ. ΠΕ Κτηνίατρων)
 • ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων
 • ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
 • ΠΕ Πληροφορικής (Software – Hardware)
 • ΠΕ Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (ΠΕ Ιατρών)
 • ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών

 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 20 θέσεις

 

 • ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • ΤΕ Πληροφορικής (Software – Hardware)
 • ΤΕ Φωτογραφίας

 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 9 θέσεις

 

 • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Πληροφορικής

 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – 2 θέσεις

 

 • ΥΕ Επιμελητών – Κλητήρων
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

 

Οι υποψήφιοι που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στην παραπάνω προκήρυξη θα πρέπει υποχρεωτικά, για ορισμένες θέσεις, να έχουν πολύ καλή ή αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Τα προσόντα αυτά θεωρούνται απαραίτητα προκειμένου να διοριστούν οι υποψήφιοι, αλλιώς δεν γίνονται δεκτοί στις εν λόγω θέσεις.

 

Εάν δεν κατέχετε μία από τις δύο αυτές πιστοποιήσεις, μέσα σε λίγες ημέρες μπορείτε να να εξασφαλίστε τα τυπικά προσόντα  των περισσοτέρων προκηρύξεων, λαμβάνοντας πτυχίο Υπολογιστών 6 ενοτήτων  & Αγγλικά C2 LTE  σε 15 ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε αναλυτικά.

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

30€

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

35€

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΑΣΕΠ 4Κ/2023 (Μόνιμες θέσεις)ΕΛΗΞΕ 

Περίληψη

Βγήκε η προκήρυξη μονίμων 4Κ/2023 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση 77 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η οποία προβλέπει σε μόνιμες προσλήψεις σε Πανεπιστήμια, Εθνικές Βιβλιοθήκες, Υπουργεία, Μητροπόλεις και άλλους φορείς του Δημοσίου.

 

Συγκεκριμένα

 

 • Στην Ακαδημία Αθηνών
 • Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)
 • Στη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας
 • Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας
 • Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου
 • Στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας
 • Στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας & Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας, Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας»
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Ληξουρίου Ιακωβάτων
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης
 • Στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική  Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
 • Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
 • Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ)
 • Στο υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών, τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΕΚΔΔΑ)
 • Στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (πρώην Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) (ΕΟΜ)
 • Στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
 • Στην Ιερά Μονή Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
 • Στην Ιερά Μονή Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης
 • Στην Ιερά Μονή Ξάνθης & Περιθεωρίου

 

Ειδικότερα,η προκήρυξη 4Κ/2023 του ΑΣΕΠ, προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 77 θέσεων, μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε περισσότερους από 20 φορείς του Δημοσίου.

 

Πιο αναλυτικά, η προκήρυξη 4Κ/2023 προβλέπει την πλήρωση 77 θέσεων σε 23 φορείς του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

 

Σημειώστε ότι οι προσλήψεις για την εν λόγω προκήρυξη θα γίνουν ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ενώ μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), αρκεί να κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά πρόσθετα προσόντα που ζητούνται.

 

Ειδικότητες:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 46 θέσεις

 

 • ΠΕ Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων (Ειδ. ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων)
 • ΠΕ Γεωτεχνικών (Ειδ. ΠΕ Γεωπόνων)
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Νομικών)
 • ΠΕ Διοικητικού
 • ΠΕ Γεωτεχνικών (Ειδ. ΠΕ Κτηνίατρων)
 • ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων
 • ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
 • ΠΕ Πληροφορικής (Software – Hardware)
 • ΠΕ Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (ΠΕ Ιατρών)
 • ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών

 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 20 θέσεις

 

 • ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • ΤΕ Πληροφορικής (Software – Hardware)
 • ΤΕ Φωτογραφίας

 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 9 θέσεις

 

 • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Πληροφορικής

 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – 2 θέσεις

 

 • ΥΕ Επιμελητών – Κλητήρων
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

 

Οι υποψήφιοι που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στην παραπάνω προκήρυξη θα πρέπει υποχρεωτικά, για ορισμένες θέσεις, να έχουν πολύ καλή ή αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Τα προσόντα αυτά θεωρούνται απαραίτητα προκειμένου να διοριστούν οι υποψήφιοι, αλλιώς δεν γίνονται δεκτοί στις εν λόγω θέσεις.

 

Εάν δεν κατέχετε μία από τις δύο αυτές πιστοποιήσεις, μέσα σε λίγες ημέρες μπορείτε να να εξασφαλίστε τα τυπικά προσόντα  των περισσοτέρων προκηρύξεων, λαμβάνοντας πτυχίο Υπολογιστών 6 ενοτήτων  & Αγγλικά C2 LTE  σε 15 ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε αναλυτικά.

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

30€

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

35€

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.