6ΠΔΑ/2024 : Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

6ΠΔΑ/2024 : Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (6ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (O.A.K.A.) Σπύρος Λούης (Ν.Π.Ι.Δ.) και Προέδρου KAI Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού (Ν.Π.Δ.Δ.)

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΣΚ946ΝΚΠΔ-8ΕΒ) για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (O.A.K.A.) Σπύρος Λούης (Ν.Π.Ι.Δ.) και Προέδρου, Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού (Ν.Π.Δ.Δ.), υποβλήθηκαν συνολικά 9 αιτήσεις.Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.