9Κ/2021 : Ανακοίνωση- Πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη διενέργειας Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών εξετάσεων υποψηφίων

9Κ/2021 : Ανακοίνωση- Πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη διενέργειας Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών εξετάσεων υποψηφίων

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.minocp.gov.gr), της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (www.ggap.gov.gr) και του ΑΣΕΠ, Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετική με το Πρόγραμμα (ΑΔΑ: Ψ81Υ46ΜΤΛΒ-ΦΞ4) διενέργειας Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών εξετάσεων υποψηφίων.Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.