Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης Δήμου Πάτρας

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
Αναμένεται
Αναμένεται
ΜΕΓΙΣΤΟ 323

 

Ανακοινώθηκε η έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Βάση πίνακα ο μέγιστος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν στην ΠΑΤΡΑ είναι τα 323.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων θα είναι κλειστή απο τις 10 Αυγούστου έως και ις 25 Αυγούστου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/α διαθέτει πολυτεκνική ιδιότητα θα πρέπει να μεριμνήσει στην έκδοσή της πρίν απο τις παραπάνω ημερομηνίες, καθώς η προκήρυξη αναμένεται κοντά στον Δεκαπενταύγουστο.

 

 

 

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης Δήμου Πάτρας

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
Αναμένεται
Αναμένεται
ΜΕΓΙΣΤΟ 323

 

Ανακοινώθηκε η έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Βάση πίνακα ο μέγιστος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν στην ΠΑΤΡΑ είναι τα 323.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων θα είναι κλειστή απο τις 10 Αυγούστου έως και ις 25 Αυγούστου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/α διαθέτει πολυτεκνική ιδιότητα θα πρέπει να μεριμνήσει στην έκδοσή της πρίν απο τις παραπάνω ημερομηνίες, καθώς η προκήρυξη αναμένεται κοντά στον Δεκαπενταύγουστο.

 

 

 

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης Δήμου Πάτρας

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
Αναμένεται
Αναμένεται
ΜΕΓΙΣΤΟ 323

 

Ανακοινώθηκε η έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Βάση πίνακα ο μέγιστος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν στην ΠΑΤΡΑ είναι τα 323.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων θα είναι κλειστή απο τις 10 Αυγούστου έως και ις 25 Αυγούστου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/α διαθέτει πολυτεκνική ιδιότητα θα πρέπει να μεριμνήσει στην έκδοσή της πρίν απο τις παραπάνω ημερομηνίες, καθώς η προκήρυξη αναμένεται κοντά στον Δεκαπενταύγουστο.

 

 

 

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.