Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

51

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

31/05/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

14/06/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

51

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ

Έναρξη υποβολών:

31/05/2024

Λήξη υποβολών:

14/06/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) ανακοίνωσε νέες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού για την κάλυψη 51 θέσεων εργασίας. Οι ειδικότητες αφορούν γιατρούς γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ψυχιατρικής, οδοντιατρικής, νοσηλευτικής, επισκεπτών υγείας και απόφοιτους διοικητικού – οικονομικού.

 

Αναλυτικά:

 

Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει από ιατρούς άνευ ειδικότητας) – 8 θέσεις
Ψυχιατρικής – 6 θέσεις
Οδοντιατρικής – 2 θέσεις
ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής – 21 θέσεις
ΠΕ ή ΤΕ Επισκεπτών Υγείας – 8 θέσεις
ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 4 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού – 2 θέσεις

 

Οι προσλήψεις αφορούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6007062”».

Απαραίτητα προσόντα:

Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης (για όλες τις ειδικότητες πλην των ιατρικών που θεωρείται πρόσθετα συνεκτιμώμενο).
Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, (απαιτούμενο για όλες τις ειδικότητες πλην των ιατρικών που θεωρείται πρόσθετα συνεκτιμώμενο).
Άδεια άσκησης επαγγέλματος, για τις ειδικότητες που προβλέπεται.
Για τους άρρενες υποψήφιους, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή νόμιμης απαλλαγής,

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.