ΑΣΕΠ: Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

ΑΣΕΠ: Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

61

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

29/06/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

08/07/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

61

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

29/06/2024

Λήξη υποβολών:

08/07/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσει την πρόσληψη νέων υπαλλήλων στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων. 61 προσλήψεις για 19 ειδικότητες στο ΚΥΑΔΑ Δήμου Αθηναίων. Οι θέσεις εργασίας αφορούν συμβάσεις ενός (1) έτους.

Ειδικότητες ΠΕ:


ΠΕ Ιατροί Γενικής Ιατρικής (1 θέση)
ΠΕ Ψυχίατροι (1 θέση)
ΠΕ Οδοντίατροι (1 θέση)
ΠΕ Ψυχολόγοι (4 θέσεις)
ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί (6 θέσεις)
ΠΕ Φαρμακοποιοί (1 θέση)
ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων (1 θέση)

Ειδικότητες ΤΕ:


ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί (10 θέσεις)
ΤΕ Νοσηλευτές (3 θέσεις)

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Βοηθοί Φαρμακείου (1 θέση)
ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών (3 θέσεις)
ΔΕ Οδηγοί (3 θέσεις)
ΔΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (13 θέσεις)
ΔΕ Επιμελητές Κοινωνικής Πρόνοιας (3 θέσεις)
ΔΕ Αποθηκάριοι (2 θέσεις)

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Αποθηκάριοι (1 θέση)
ΥΕ Τραπεζοκόμοι (2 θέσεις)
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων (3 θέσεις)
ΥΕ Πλύντες/Σιδερωτές (2 θέσεις)

Για τις κατηγορίες των ΠΕ Οδοντίατρων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Νοσηλευτών και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, είναι απαραίτητη η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για τις κατηγορίες των ΠΕ Οδοντίατρων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΤΕ Νοσηλευτών  είναι απαραίτητη η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.