ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Περίληψη

Την έκδοση νέας προκήρυξης με εμπλοκή του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μονίμων στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) προετοιμάζει το υπουργείο Ναυτιλίας.

Ο διαγωνισμός εξαιρείται από τη διαδικασία εισαγωγής στις Σχολές Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς θα πραγματοποιηθεί μέσω μοριοδότησης.

Οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε οικονομικά θέματα.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Περίληψη

Την έκδοση νέας προκήρυξης με εμπλοκή του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μονίμων στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) προετοιμάζει το υπουργείο Ναυτιλίας.

Ο διαγωνισμός εξαιρείται από τη διαδικασία εισαγωγής στις Σχολές Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς θα πραγματοποιηθεί μέσω μοριοδότησης.

Οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε οικονομικά θέματα.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Περίληψη

Την έκδοση νέας προκήρυξης με εμπλοκή του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μονίμων στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) προετοιμάζει το υπουργείο Ναυτιλίας.

Ο διαγωνισμός εξαιρείται από τη διαδικασία εισαγωγής στις Σχολές Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς θα πραγματοποιηθεί μέσω μοριοδότησης.

Οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε οικονομικά θέματα.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.