Έληξε

Σύνοψη των προκηρύξεων των οποίων οι προθεσμίες υποβολής έχουν λήξει.

→ Πρόσφατα στην κατηγορία "Έληξε"

Δήμος Ξάνθης (Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων)

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη 87 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν για το διδακτικό έτος 2024 - 2025.

Δήμος Καλαμάτας (Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων)

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε την πρόσληψη 122 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν για το διδακτικό έτος 2024 - 2025.

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Οι προσλήψεις αφορούν συμβάσεις εργασίας…

Δήμος Τρίπολης (Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων)

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε την πρόσληψη 48 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν για το διδακτικό έτος 2024 - 2025.

Δήμος Αιγιαλείας (Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων)

Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 60 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν για το διδακτικό έτος 2024 - 2025.

Δήμος Λευκάδας

ΟΔήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 36 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.   Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή και σε…

Δήμος Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Παιδικών…

Δήμος Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Nextwork™

Ιδιωτική εταιρεία διεκπεραίωσης αιτήσεων σε Δημόσιους Φορείς με Πανελλαδική κάλυψη

Επικοινωνία

Έληξε

Σύνοψη των προκηρύξεων των οποίων οι προθεσμίες υποβολής έχουν λήξει.

Δήμος Ξάνθης (Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων)

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη 87 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι προσλήψεις θα…

Δήμος Καλαμάτας (Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων)

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε την πρόσληψη 122 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν…

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά…

Δήμος Τρίπολης (Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων)

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε την πρόσληψη 48 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν…

Δήμος Αιγιαλείας (Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων)

Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 60 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι προσλήψεις θα…

Δήμος Λευκάδας

ΟΔήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,…

Δήμος Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

Δήμος Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

ΟΠΕΚΕΠΕ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ενέκρινε την προκήρυξη την…

ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Μετρό) 2/2024

Σε 54 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων προχωρά η ΣΤΑΣΥ ΑΕ για…

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.