Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

70

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

27/01/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

05/02/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

70

Επίπεδο εκπαίδευσης:

Έναρξη υποβολών:

27/01/2024

Λήξη υποβολών:

05/02/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
2 λεπτά ανάγνωση

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, που εδρεύει στο Κερατσίνι της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, προκηρύσσει την πρόσληψη, συνολικά 70 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα που υπάρχουν στον Δήμο.

 

Οι 70 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν οκτάμηνη διάρκειας.

 

Ειδικότητες

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 

 • ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – 1 θέση
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – 1 θέση
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού – 2 θέσεις
 • ΔΕ Οδηγών – 10 θέσεις
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 2 θέσεις
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 3 θέσεις
 • ΔΕ Κηπουρών – 7 θέσεις
 • ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 7 θέσεις
 • ΥΕ Φυλάκων – 2 θέσεις
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 30 θέσεις
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων – 5 θέσεις

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το άρθρο του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756, Κερατσίνι,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας,
υπόψη κου Μισαηλίδη Χρ. ή κας Δάιου Δ. (τηλ. επικ.: 213- 2074635, 213-2074639).

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.