Δήμος Κορινθίων

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

45

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

05/07/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

15/07/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Για τις θέσεις των ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο προσόν ενώ ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τελειώσει τουλάχιστον το Γυμνάσιο. Για τις θέσεις των οδηγών ειναι απαραίτητα η Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει), το πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και η Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

45

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ, ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

05/07/2024

Λήξη υποβολών:

15/07/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Για τις θέσεις των ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο προσόν ενώ ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τελειώσει τουλάχιστον το Γυμνάσιο. Για τις θέσεις των οδηγών ειναι απαραίτητα η Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει), το πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και η Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Οδηγών (10 θέσεις)
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (5 θέσεις)

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων (30 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων υπόψη κας Μπαρμπαρούση Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 27413-61031, 27413-61081, 27413-61062, 27413-61097, 27413-61050).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προσφορά γνωριμίας για νέους πελάτες *.
Με την αίτηση σας θα πάρετε:
– Δώρεάν συνδρομή 6 μηνών στην υπηρεσία #myREGISTRY αξίας 20€.
– Την τιμή των συνδρομητών με έκπτωση 30% στην αρχική τιμή της αίτησης.

Η προσφορά αφορά μόνο νέους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα για το Nextwork myRegistry

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

25€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

35€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

25€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

35€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.