Δήμος Κοζάνης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

25

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

05/07/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

15/07/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Για τις θέσεις των ΤΕ Πιαδαγωγών ειναι απαραίτητη πέραν του πτυχίου και η Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  Για τη θέση των μαγείρων αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο αρκεί να διαθέτουν αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών. Για τις θέσεις ΥΕ δεν απαιτείται κανένα προσόν.

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

25

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

05/07/2024

Λήξη υποβολών:

15/07/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Για τις θέσεις των ΤΕ Πιαδαγωγών ειναι απαραίτητη πέραν του πτυχίου και η Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  Για τη θέση των μαγείρων αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο αρκεί να διαθέτουν αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών. Για τις θέσεις ΥΕ δεν απαιτείται κανένα προσόν.

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού), που εδρεύει στην Κοζάνη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι θέσεις αφορούν συμβάσεις διάρκειας 10 μηνών.

Ειδικότητες ΤΕ:


ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας  – 4 θέσεις

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 8 θέσεις
ΔΕ Προσωπικού Εστίασης/ ΔΕ Μαγείρων – 5 θέσεις

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων  – 8 θέσεις

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κοζάνης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7, 50131 Κοζάνη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Στογιάννη (τηλ. επικοινωνίας: 24613 50473, 24613 50468 και 24613 50474).

Προσφορά γνωριμίας για νέους πελάτες *.
Με την αίτηση σας θα πάρετε:
– Δώρεάν συνδρομή 6 μηνών στην υπηρεσία #myREGISTRY αξίας 20€.
– Την τιμή των συνδρομητών με έκπτωση 30% στην αρχική τιμή της αίτησης.

Η προσφορά αφορά μόνο νέους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα για το Nextwork myRegistry

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

25€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

35€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

25€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

35€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.