Δήμος Λευκάδας

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

36

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

06/07/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

15/07/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

36

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ, ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

06/07/2024

Λήξη υποβολών:

15/07/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

ΟΔήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 36 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή και σε υποψήφιους που δε διαθέτουν κάποιο πτυχίο,υπογράφοντας οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Οδηγών – 9 θέσεις
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 5 θέσεις
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – 1 θέση
ΔΕ Φυλάκων – 1 θέση

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων – 13 θέσεις
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 5 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (hrd@lefkada.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λευκάδας, Αντ. Τζεβελέκη και Υποσμηναγού Αθ. Κατωπόδη, ΤΚ. 31100, Λευκάδα, υπόψη κας Στραγαλινού Νίκης ή κας Χαλκιοπούλου Γεωργίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2645360525, 2645360570).

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

25€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

35€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

25€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

35€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.