Δήμος Πατρέων

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

23

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

10/07/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

19/07/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

α). Για τη θέση των οδηγών γεωργικών μηχανημάτων ειναι υποχρεωτική η άδεια γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτερ) και η ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδηγησης αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίας.
β). Για τη θέση του οδηγού ειναι υποχρεωτική η άδεια οδηγησης αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίας, η κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού σε ισχύ και το ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)
γ). Τις θέσεις των εργατών δεν απαιτείται κανένα προσόν.

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

23

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ, ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

10/07/2024

Λήξη υποβολών:

19/07/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

α). Για τη θέση των οδηγών γεωργικών μηχανημάτων ειναι υποχρεωτική η άδεια γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτερ) και η ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδηγησης αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίας.
β). Για τη θέση του οδηγού ειναι υποχρεωτική η άδεια οδηγησης αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίας, η κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού σε ισχύ και το ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)
γ). Τις θέσεις των εργατών δεν απαιτείται κανένα προσόν.

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 23 θέσεων εργασίας.

 

Οι προσλήψεις πρόκειται να υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 23 ατόμων για την παροχή υπηρεσίων  έναντι λοιπών αντικαταβολών στον Δήμο Πατρέων. Η διάρκεια των προσλήψεων θα είναι 8 μήνες.

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Οδηγών – Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων – 2 θέσεις
ΔΕ Οδηγών – 1 θέση

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Εργατών Ταφής – Εκταφής – 10 θέσεις
ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων – 10 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πατρέων, Μαιζώνος 19 (ισόγειο), Πάτρα, ΤΚ 26223, Ν. Αχαΐας, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Καταστάσης, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κας Βασιλικής Κοτσάλου (τηλ. επικοινωνίας: 2613610291. 235).

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

25 – 30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

35 – 40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

25 – 30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

35 – 40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.