Δήμος Σάμης (Κεφαλονιά)

Δήμος Σάμης (Κεφαλονιά)

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

47

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

31/05/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

09/06/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

47

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

31/05/2024

Λήξη υποβολών:

09/06/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα επτά (47) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (7 μηνών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών λειτουργίας του.

Ειδικότητες ΠΕ:


ΠΕ Αρχαιολόγος (1 θέση)

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων (24 θέσεις)

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Λεμβούχους (8 θέσεις)
ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας εξωτερικών χώρων (12 θέσεις)
ΥΕ Υπαλλήλους αναψυκτηρίου ή μπαρ (2 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με έναν από τους κάτωθι τρόπους:
Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση prosopiko@sami.gov.gr

Αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.
Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Σάμης, Ιωάννου Μεταξά 27, Τ.Κ. 28080, Σάμη Κεφαλληνίας.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.