Δήμος Τρικκαίων

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

31

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

02/06/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

11/06/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

31

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ, ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

02/06/2024

Λήξη υποβολών:

11/06/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση

Ο Δήμος Τρικκαιών ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 31 θέσεων εργασίας. Οι ειδικότητες αφορούν οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων έργου, ηλεκτρολόγους, συνοδούς απορριμματοφόρων, προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, εργάτες κοιμητηρίων και εργάτες εκταφής.

Οι προσλήψεις, θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, στο Δήμο Τρικκαίων, που εδρεύει στα Τρίκαλα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 

Σημείωση: Πέρα απο τις ειδικότητες που απαιτούν συγκεκριμένες άδειες (Πχ. ΠΕ οδηγών που απαιτείται ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας) δεν απαιτείται κανένα άλλο πρόσθετο προσόν όπως γνώση Αγγλικών ή πιστοποίηση υπολογιστών κλπ.

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Οδηγών – 5 θέσεις
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 6 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 2 θέσεις

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων – 8 θέσεις
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 4 θέσεις
ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων – 3 θέσεις
ΥΕ Εργατών Ταφής Εκταφής – 3 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182)

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.