ΔΥΠΑ Εργασιακοί Σύμβουλοι ΣΟΧ 3/2023

Σε συνέχεια του ενδιαφέροντος σας για την αίτηση ΔΥΠΑ Εργασιακοί Σύμβουλοι ΣΟΧ 3/2023 είναι υποχρεωτικό να μας υποβάλετε την παρακάτω φόρμα.

Παρακαλούμε σημειώστε πως οι παρακάτω πληροφορίες (θέσεις, υπολογιστές, Αγγλικά) είναι απαραίτητες για την καταχώρηση της αίτησης σας και η μη συμπληρωση και αποστολή τους σημαίνει αυτόματα πως η αίτηση σας δε θα προχωρήσει και ακυρώνεται χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης και αποστολής της αίτησης είναι η 17/12/2023.

Φόρμες που θα ληφθούν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δε θα γίνουν δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ΦΕΚ της προκήρυξης που θα βρείτε εδώ 

Συμπληρώστε τις θέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται στην παρακάτω φόρμα.

Συμπληρώστε όσες θέσεις σας ενδιαφέρουν.
Σημειώστε οτι υποχρεωτική είναι η μια (1) τουλάχιστον θέση, ενώ μοριοδοτείται πρόσθετα η εντοπιότητα.
Δυστυχώς δε μπορείτε να λάβετε μέρος καθώς το πτυχίο υπολογιστών, είναι απαραίτητο κριτήριο για τη συγκεκριμένη προκήρυξη.
Μπορείτε να λάβετε μέρος μόνο με τα προσόντα Β’ Επικουρίας.

ΔΥΠΑ Εργασιακοί Σύμβουλοι ΣΟΧ 3/2023

Σε συνέχεια του ενδιαφέροντος σας για την αίτηση ΔΥΠΑ Εργασιακοί Σύμβουλοι ΣΟΧ 3/2023 είναι υποχρεωτικό να μας υποβάλετε την παρακάτω φόρμα.

Παρακαλούμε σημειώστε πως οι παρακάτω πληροφορίες (θέσεις, υπολογιστές, Αγγλικά) είναι απαραίτητες για την καταχώρηση της αίτησης σας και η μη συμπληρωση και αποστολή τους σημαίνει αυτόματα πως η αίτηση σας δε θα προχωρήσει και ακυρώνεται χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης και αποστολής της αίτησης είναι η 18/12/2023 και ώρα 16:00.

Φόρμες που θα ληφθούν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δε θα γίνουν δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ΦΕΚ της προκήρυξης που θα βρείτε εδώ 

Συμπληρώστε τις θέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται στην παρακάτω φόρμα.

Συμπληρώστε όσες θέσεις σας ενδιαφέρουν.
Σημειώστε οτι υποχρεωτική είναι η μια (1) τουλάχιστον θέση, ενώ μοριοδοτείται πρόσθετα η εντοπιότητα.
Δυστυχώς δε μπορείτε να λάβετε μέρος καθώς το πτυχίο υπολογιστών, είναι απαραίτητο κριτήριο για τη συγκεκριμένη προκήρυξη.
Μπορείτε να λάβετε μέρος μόνο με τα προσόντα Β’ Επικουρίας.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.