Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:​

162

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:

162

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες στο ΑΣΕΠ για την έκδοση της και προβλέπει την πλήρωση 162 θέσεων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Οι προσλήψεις στο ΕΑΠ δεν θα γίνουν βάσει γραπτού διαγωνισμού αλλά βάσει του κλασικού συστήματος μοριοδότησης του ΑΣΕΠ.

 

Oι 162 προσλήψεις θα γίνουν, μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Ειδικότητες ΠΕ:


ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Μηχανικών
ΠΕ Πληροφορικής
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
ΠΕ Μηχανολόγων

Ειδικότητες ΤΕ:


ΤΕ Διοικητικού
ΤΕ Πληροφορικής
ΤΕ Μηχανολόγων

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Διοικητικού
ΔΕ Τεχνικών

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Για να μη χάνετε τις ημερομηνίες των προκηρύξεων που σας ενδιαφέρουν

Αν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, δηλώστε το ενδιαφέρον σας στην παρακάτω φόρμα συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας.
Όταν ανακοινωθούν ημερομηνίες υποβολής και λεπτομέρειες της προκήρυξης θα σας αποσταλεί αυτοματοποιημένο email με τις πληροφορίες.
Έτσι θα είστε πάντα ενήμεροι για τις προκηρύξεις που περιμένετε.

Μη χάνετε ημερομηνίες για προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν:

Αν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
Όταν ανακοινωθούν ημερομηνίες υποβολής και λεπτομέρειες της προκήρυξης θα σας αποσταλεί αυτοματοποιημένο email με τις πληροφορίες.
Έτσι θα είστε πάντα ενήμεροι για τις προκηρύξεις που περιμένετε.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.