ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

41

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

20/12/2023

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

29/12/2023

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

41

Επίπεδο εκπαίδευσης:

Έναρξη υποβολών:

20/12/2023

Λήξη υποβολών:

29/12/2023

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση

Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για την πρόσληψη 41 ατόμωνστον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

 

Ειδικότητες

 

Οι ειδικότητες και οι θέσεις ορίζονται ως εξής:

 

  • ΤΕ Μηχανικών/ ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων – 1 θέση
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου/ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εργοταξιακό φορτηγό) – 2 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου/ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Προωθητής) – 3 θέσεις
  • ΔΕ Τεχνικού/ ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων – 1 θέση
  • ΔΕ Τεχνικού/ ΔΕ Δομικών Έργων – 1 θέση
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών/ ΔΕ Ζυγιστών – 5 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών/ ΔΕ Οδηγών (κατ. Γ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 7 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών/ ΔΕ Οδηγών (κατ. Γ’+Δ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 14 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 6 θέσεις
  • ΥΕ Φυλάκων/ ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων – 1 θέση

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.