Λοιπό Επικουρικό (EKAB)

Λοιπό Επικουρικό (EKAB)

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

19/06/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

02/07/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ

Έναρξη υποβολών:

19/06/2024

Λήξη υποβολών:

02/07/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ.

 

Προσοχή: Η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά σε προκήρυξη θέσεων, αλλά σε καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς να αντλούν προσωπικό, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Πρόσοντα

α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (ΠΔ 51/2012 όπως ισχύει).
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ειδικότητας “Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης” του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γ) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την  άσκηση του επαγγέλματος “Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου” (ν. 3919/2011 όπως ισχύει, Υ.Α.Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4-3-2015, ΦΕΚ 1486/16-7-2015/τ.Β΄  και  Υ.Α.Γ4α/Γ.Π. οικ.34218/8-5-2017,  ΦΕΚ  1729/19.5.2017/τ.Β΄), που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών  ή Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του άρθρου 2 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (https://loipoepikouriko.moh.gov.gr), στην οποία είναι διαθέσιμες οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησής τους.

Η είσοδος στην εφαρμογή υποβολής της αίτησης πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών TAXISNET, κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.