Μητρώο ΑΣΕΠ. Πότε το χρειάζεστε;

Μητρώο ΑΣΕΠ. Πότε το χρειάζεστε;

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
3 λεπτά ανάγνωση

Η παρακάτω ανάλυση έχει ως στόχο, με απλό τρόπο να εξηγήσει την υποχρεωτικότητα και τη σημασία του μητρώου του ΑΣΕΠ, καθώς και το πότε θα χρειαστεί να συμπληρωθεί απο τον υποψήφιο.

 

Οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), εκτός ιδιαίτερων οδηγιών χωρίζονται σε 2 φάσεις.

 

1. Στην Α φάση, οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν τα προσόντα τους.  Αυτό γίνεται περιγραφικά και σ’ αυτό το στάδιο, ο υποψήφιος δεν προσκομίζει δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν τα όσα δηλώνει. Είναι αυτονόητο οτι οι κάθε προκήρυξη έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ζητούμενα.

 

2. Στη Β φάση το ΑΣΕΠ, βάση των στοιχείων που δηλώθηκαν, επιλέγει τους υποψήφιους που θεωρεί πως καλύπτουν τις προϋποθέσεις και τους καλεί με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, να “αποδείξουν” τα όσα δήλωσαν, ανεβάζοντας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τα έγγραφά τους (αντίγραφα πτυχίων, ξένων γλωσσών, αδειών, εμπειρίας κλπ) μέσα στην πλατφόρμα του ΑΣΕΠ.

 

Αυτή η διαδικασία της Β φάσης, είναι αυτό που αναφέρεται ως συμπλήρωση του μητρώου του ΑΣΕΠ.

 

Συμπερασματικά δεν υπάρχει λόγος να συμπληρώσετε ή να αναθέσετε τη δημιουργία του “μητρώου”, πρίν σας επιλέξει το ΑΣΕΠ.

 

Επισημαίνεται εκ νέου, πως τα αποδεικτικά που ζητάει το ΑΣΕΠ είναι ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο και αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη προκήρυξη για την οποία τα ζητάει. Υπάρχουν δικαιολογητικά τα οποία είναι πάγια και τα επικαλούμαστε μέσα απο το μητρώο μας, όπως για παράδειγμα το πτυχίο που έχουμε αποκτήσει. Υπάρχουν όμως και δικαιολογητικά τα οποία η χρήση τους δε μπορεί να είναι μόνιμη και κάθε φορά διαφέρει.

 

Παράδειγμα: Ένας άνεργος υποψήφιος υποβάλει αίτηση (Α φάση) σε 2 προκηρύξεις με διαφορά ενός έτους. Και στις 2 δηλώνει το διάστημα που είναι άνεργος ανάλογα με το τι ισχύει τη στιγμή που υποβάλει την κάθε μία αίτηση. Μετά απο πολλούς μήνες το ΑΣΕΠ τον καλεί (Β φάση) για την πρώτη προκήρυξη και μετά απο ακόμα ένα διάστημα για τη δεύτερη.
Τα έγγραφα της ανεργίας που θα πρέπει να προσκομίσει είναι διαφορετικά, καθώς για την κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβάλει το αντίστοιχο δικαιολογητικό που δήλωσε και ίσχυε τη συγκεκριμένη περίοδο της Α φάσης.

 

Άρα το σωστό μητρώο είναι αυτό που θα γίνει αν και όποτε μας ζητηθεί και όπως μας ζητηθεί απο το ΑΣΕΠ.

 

Η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ ειναι ανοιχτή όταν πρέπει οι επιλαχόντες να αναρτήσουν τα αρχεία τους και πλην αυτών, ουδέποτε κάλεσε το σύνολο των συμμετεχόντων να ετοιμάσουν προκαταβολικά τα μητρώα τους, ανεβάζοντας σωρηδόν δικαιολογητικά.

 

Το ΑΣΕΠ ζητάει μόνο τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που τον ενδιαφέρουν. Όχι όλων.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.