Μόνιμες προσλήψεις στο Μετρό (Μόνο Α.Μ.Ε.Α)ΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
04/09/2023
18/09/2023
10

Η Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) δημοσίευσε σήμερα, Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, νέα προκήρυξη για την πλήρωση μόνιμων θέσεων στο Μετρό, από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΣΤΑΣΥ, προκηρύσσει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 10 συνολικά θέσεων, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και του άρθρου 28 του ν. 4765/2021, στην εταιρεία

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 5 θέσεις:

 • ΠΕ Επόπτης Διακίνησης και Καταμέτρησης Κομίστρου (1 θέση)
 • ΠΕ Λογιστής (1 θέση)
 • ΠΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (2 θέσεις)
 • ΠΕ Υπάλληλος Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (1 θέση)

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 2 θέσεις:

 • ΤΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (1 θέση)
 • ΤΕ Υπάλληλος Προμηθειών (1 θέση)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 3 θέσεις:

 • ΔΕ Καταμετρητής Κομίστρου (1 θέση)
 • ΔΕ Υπάλληλος Διαχείρισης Προστίμων (1 θέση)
 • ΔΕ Υπάλληλος Προμηθειών (1 θέση)

 

Δικαίωμα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, έχουν υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον  50% υποχρεωτικά  πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Μόνιμες προσλήψεις στο Μετρό (Μόνο Α.Μ.Ε.Α)ΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
04/09/2023
18/09/2023
10

Η Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) δημοσίευσε σήμερα, Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, νέα προκήρυξη για την πλήρωση μόνιμων θέσεων στο Μετρό, από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΣΤΑΣΥ, προκηρύσσει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 10 συνολικά θέσεων, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και του άρθρου 28 του ν. 4765/2021, στην εταιρεία

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 5 θέσεις:

 • ΠΕ Επόπτης Διακίνησης και Καταμέτρησης Κομίστρου (1 θέση)
 • ΠΕ Λογιστής (1 θέση)
 • ΠΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (2 θέσεις)
 • ΠΕ Υπάλληλος Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (1 θέση)

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 2 θέσεις:

 • ΤΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (1 θέση)
 • ΤΕ Υπάλληλος Προμηθειών (1 θέση)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 3 θέσεις:

 • ΔΕ Καταμετρητής Κομίστρου (1 θέση)
 • ΔΕ Υπάλληλος Διαχείρισης Προστίμων (1 θέση)
 • ΔΕ Υπάλληλος Προμηθειών (1 θέση)

 

Δικαίωμα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, έχουν υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον  50% υποχρεωτικά  πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Μόνιμες προσλήψεις στο Μετρό (Μόνο Α.Μ.Ε.Α)ΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
04/09/2023
18/09/2023
10

Η Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) δημοσίευσε σήμερα, Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, νέα προκήρυξη για την πλήρωση μόνιμων θέσεων στο Μετρό, από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΣΤΑΣΥ, προκηρύσσει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 10 συνολικά θέσεων, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και του άρθρου 28 του ν. 4765/2021, στην εταιρεία

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 5 θέσεις:

 • ΠΕ Επόπτης Διακίνησης και Καταμέτρησης Κομίστρου (1 θέση)
 • ΠΕ Λογιστής (1 θέση)
 • ΠΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (2 θέσεις)
 • ΠΕ Υπάλληλος Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (1 θέση)

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 2 θέσεις:

 • ΤΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (1 θέση)
 • ΤΕ Υπάλληλος Προμηθειών (1 θέση)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 3 θέσεις:

 • ΔΕ Καταμετρητής Κομίστρου (1 θέση)
 • ΔΕ Υπάλληλος Διαχείρισης Προστίμων (1 θέση)
 • ΔΕ Υπάλληλος Προμηθειών (1 θέση)

 

Δικαίωμα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, έχουν υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον  50% υποχρεωτικά  πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.