Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

30

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

24/05/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

03/06/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

30

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ, ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

24/05/2024

Λήξη υποβολών:

03/06/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη, συνολικά 30 θέσεων. Οι θέσεις εργασίας αφορούν ημερήσιους φύλακες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, νυχτοφύλακες και προσωπικό καθαριότητας.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 30 ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων – 15 θέσεις
ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων – 13 θέσεις
ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων – 1 θέση

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ  Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων  – 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: (https://sox.culture.gov.gr) ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης στο gov.g και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση ->  Απασχόληση στο δημόσιο τομέα -> Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο υπουργείο Πολιτισμού.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.