Νέο voucher ανέργων απο 18-67 ετών ΔΥΠΑΕΛΗΞΕ 

Περίληψη

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ανα ακοινωθεί απο το ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) το νέο πρόγραμμα voucher που αφορά ανέργους απο 18-67 ετών

Το πρόγραμμα  αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους ανέργους επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να επενδύσουν στον επαγγελματικό τους εκσυγχρονισμό.

Παρέχει συνολικά 200 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με τις 130 ώρες να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκατάρτισης και τις υπόλοιπες 70 ώρες να είναι δια ζώσης.

Τα μαθήματα διαρκούν 6 ώρες το καθένα, με τα δια ζώσης μαθήματα να αντιστοιχούν σε 12 συναντήσεις.

Ολοκληρώνοντας αυτό το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πιστοποίηση που θα ενισχύσει τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.

Μια σημαντική πλευρά αυτού του προγράμματος είναι ότι η κάρτα ανεργίας δεν επηρεάζεται, και δεν περικόπτονται άλλα επιδόματα όπως το ΚΕΑ.

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους εως 1000 ευρώ, (δηλαδή 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης) το οποίο καταβάλλεται μετά το πέρας της κατάρτισης, περίπου 1 έως 2 μήνες αργότερα.

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Ανέργων για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60,3 εκατ. ευρώ και αφορά για 30.000 δικαιούχους.

Συνολικά, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει μια ευκαιρία για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη σε άτομα που βρίσκονται σε ανεργία, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους και αυξάνοντας τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.

Δηλώστε συμμετοχή για να σας αποσταλεί η φόρμα των δικαιολογητικών.

 

 

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Νέο voucher ανέργων απο 18-67 ετών ΔΥΠΑΕΛΗΞΕ 

Περίληψη

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ανα ακοινωθεί απο το ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) το νέο πρόγραμμα voucher που αφορά ανέργους απο 18-67 ετών

Το πρόγραμμα  αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους ανέργους επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να επενδύσουν στον επαγγελματικό τους εκσυγχρονισμό.

Παρέχει συνολικά 200 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με τις 130 ώρες να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκατάρτισης και τις υπόλοιπες 70 ώρες να είναι δια ζώσης.

Τα μαθήματα διαρκούν 6 ώρες το καθένα, με τα δια ζώσης μαθήματα να αντιστοιχούν σε 12 συναντήσεις.

Ολοκληρώνοντας αυτό το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πιστοποίηση που θα ενισχύσει τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.

Μια σημαντική πλευρά αυτού του προγράμματος είναι ότι η κάρτα ανεργίας δεν επηρεάζεται, και δεν περικόπτονται άλλα επιδόματα όπως το ΚΕΑ.

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους εως 1000 ευρώ, (δηλαδή 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης) το οποίο καταβάλλεται μετά το πέρας της κατάρτισης, περίπου 1 έως 2 μήνες αργότερα.

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Ανέργων για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60,3 εκατ. ευρώ και αφορά για 30.000 δικαιούχους.

Συνολικά, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει μια ευκαιρία για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη σε άτομα που βρίσκονται σε ανεργία, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους και αυξάνοντας τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.

Δηλώστε συμμετοχή για να σας αποσταλεί η φόρμα των δικαιολογητικών.

 

 

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Νέο voucher ανέργων απο 18-67 ετών ΔΥΠΑΕΛΗΞΕ 

Περίληψη

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ανα ακοινωθεί απο το ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) το νέο πρόγραμμα voucher που αφορά ανέργους απο 18-67 ετών

Το πρόγραμμα  αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους ανέργους επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να επενδύσουν στον επαγγελματικό τους εκσυγχρονισμό.

Παρέχει συνολικά 200 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με τις 130 ώρες να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκατάρτισης και τις υπόλοιπες 70 ώρες να είναι δια ζώσης.

Τα μαθήματα διαρκούν 6 ώρες το καθένα, με τα δια ζώσης μαθήματα να αντιστοιχούν σε 12 συναντήσεις.

Ολοκληρώνοντας αυτό το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πιστοποίηση που θα ενισχύσει τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.

Μια σημαντική πλευρά αυτού του προγράμματος είναι ότι η κάρτα ανεργίας δεν επηρεάζεται, και δεν περικόπτονται άλλα επιδόματα όπως το ΚΕΑ.

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους εως 1000 ευρώ, (δηλαδή 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης) το οποίο καταβάλλεται μετά το πέρας της κατάρτισης, περίπου 1 έως 2 μήνες αργότερα.

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Ανέργων για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60,3 εκατ. ευρώ και αφορά για 30.000 δικαιούχους.

Συνολικά, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει μια ευκαιρία για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη σε άτομα που βρίσκονται σε ανεργία, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους και αυξάνοντας τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.

Δηλώστε συμμετοχή για να σας αποσταλεί η φόρμα των δικαιολογητικών.

 

 

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.