ΑΣΕΠ 2Κ/2024 Nοσοκομεία (ΠΕ – ΤΕ)

ΑΣΕΠ 2Κ/2024 Nοσοκομεία (ΠΕ – ΤΕ)

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:​

817

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

15/05/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

30/05/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:

817

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ

Έναρξη υποβολών:

15/05/2024

Λήξη υποβολών:

30/05/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Eκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο το ΦΕΚ της προκήρυξης 2Κ/2024, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και θέσεων (από μεταφορά) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότητες ΠΕ:


ΠΕ Ακτινοφυσικών ΕΙΔ. ΠΕ Ακτινοφυσικών
ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΙΔ. ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
ΠΕ Βιολόγων ΕΙΔ. ΠΕ Βιολόγων
ΠΕ Βιοχημικών  ΕΙΔ. ΠΕ Βιοχημικών
ΠΕ Γεωτεχνικών ΕΙΔ. ΠΕ Κτηνιάτρων
ΠΕ Διαιτολογίας ΕΙΔ. ΠΕ Διαιτολογίας
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΕΙΔ. ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
ΠΕ Ιατρών ΕΙΔ. ΠΕ Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας Περιβάλλοντος
ΠΕ Κοινοτικής Υγείας ΕΙΔ. ΠΕ Κοινοτικής Υγείας και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ΕΙΔ. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΠΕ Λογοθεραπείας ΕΙΔ. ΠΕ Λογοθεραπείας
ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Αρχιτεκτόνων
ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών  ΕΙΔ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Νοσηλευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Νοσηλευτικής
ΠΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΠΕ Πληροφορικής (SOFTWARE – HARDWARE)
ΠΕ Στατιστικών ΕΙΔ. ΠΕ Στατιστικών
ΠΕ Φαρμακευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ
ΠΕ Φαρμακευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Φαρμακοποιών
ΠΕ Χημικών ΕΙΔ. ΠΕ Χημικών
ΠΕ Ψυχολόγων ΕΙΔ.ΠΕ Ψυχολόγων

Ειδικότητες ΤΕ:


ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΙΔ. ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών (εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων) ΕΙΔ. ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας (εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων)
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  ΕΙΔ. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΕΙΔ. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
ΤΕ Εργοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Εργοθεραπείας
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΕΙΔ. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ Λογοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Λογοθεραπείας
ΤΕ Μαιευτικής ΕΙΔ. ΤΕ Μαιευτικής
ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Ηλεκτρονικών
ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνικού Ασφαλείας (διάφορες ειδικότητες)
ΤΕ Νοσηλευτικής ΕΙΔ.ΤΕ Νοσηλευτικής
ΤΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE Ή HARDWARE)
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Φυσικοθεραπείας
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ:

  • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών – Βαθμός x 60 μόρια
  • Δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και τομέα – 100 μόρια
  • Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών – 400 μόρια
  • Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός από την προκήρυξη – 180 μόρια
  • Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) – 90 μόρια
  • Εμπειρία στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης έως και 84 μήνες – 7 μόρια ανά μήνα
  • Ειδική εμπειρία έως και 84 μήνες σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης – 20 μόρια ανά μήνα από 25/02/2020 έως και 29/12/2023
  • Ειδική εμπειρία έως και 84 μήνες στις δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΑΕΜΥ Α.Ε. – 10 μόρια ανά μήνα από 25/02/2020 έως και 29/12/2023

Σημειώστε πως πρόσθετα τυπικά προσόντα για την προκήρυξη 2Κ/2024 θεωρούνται η γνώση της αγγλικής γλώσσας* καθώς και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Μοριοδότηση ξένης γλώσσας:

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας – 90 μόρια
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας – 60 μόρια
Καλή γνώση ξένης γλώσσας – 40 μόρια

Για την αίτηση που αφορά τον τομέα Υγείας και την πλήρωση 817 θέσεων θα πρέπει να υποβάλετε την παρακάτω φόρμα συμπληρώνοντας τις  περιοχές με τις θέσεις που σας ενδιαφέρουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το αίτημά σας.
Εφόσον έχετε συμπληρώσει τη φόρμα ενδιαφέροντος μπορείτε να καταχωρήσετε τις θέσεις συμπληρωματικά σε δεύτερο χρόνο εισάγωντας απλά το ΑΦΜ σας ή το τηλέφωνο σας στην ίδια φόρμα.

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή excel το αρχείο απο εδώ και να αποστείλετε τους κωδικούς των θέσεων με email.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:
H συγκεκριμένη προκήρυξη παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, που συνεπάγεται αυξημένο όγκο αιτήσεων με πιθανότητα να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας απο το γραφείο μας.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.