ΟΑΣΑ 1/2024 και 2/2024 (ΑΜΕΑ)

ΟΑΣΑ 1/2024 και 2/2024 (ΑΜΕΑ)

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:​

13

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

03/06/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

18/06/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:

13

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Έναρξη υποβολών:

03/06/2024

Λήξη υποβολών:

18/06/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ανακοίνωσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 13 συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις αφορούν απόφοιτους Πανεπιστημιακής 10 θέσεις (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι θα εργαστούν για τον Οργανισμό στην Αθήνα και 3 θέσεις ΔΕ ΑΜΕΑ.

Ειδικότητες ΠΕ:


ΠΕ Οικονομολόγου – 1 θέση
ΠΕ Πληροφορικής – 1 θέση
ΠΕ Διοικητικού – 1 θέση
ΠΕ Λογιστικού – 1 θέση
ΠΕ Μηχανικού – 1 θέση

Ειδικότητες ΤΕ:


ΤΕ Οικονομικού – 1 θέση

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Διοικητικού – 4 θέσεις
ΔΕ Διοικητικού ΑΜΕΑ – 3 θέσεις

Τα απαραίτητα προσόντα για την προκήρυξη ανα περίπτωση είναι τα παρακάτω:

Πτυχίο Υπολογιστών
Για τους ΠΕ και ΤΕ απαιτείται πολύ καλή γνώση Αγγλικών (C1 ή ανώτερη)
Για τους ΔΕ απαιτείται καλή γνώση Αγγλικών (B2 ή ανώτερη)

ΑΜΕΑ

Πτύχιο Υπολογιστών
Καλή γνώση Αγγλικών

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονική) στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://proslipseis.oasa.gr/.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.