ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ

30

Στην τιμή για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ περιλαμβάνονται:

 

  • Εγγραφή στο μητρώο Εκπαιδευτών, για όλο το σχολικό  έτος 2023-2024.
  • Η δήλωση μαθημάτων τον Σεπτέμβριο 2023 και τον Ιανουάριο 2024.
  • Επικαιροποίηση του μητρώου αν προκύψει εντός του 2023.
  • Έκπτωση 50% για μη εγγεγραμένα μέλη στην υπηρεσία εξάμηνου μητρώου #myRegistry

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ

30

Στην τιμή για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ περιλαμβάνονται:

 

  • Εγγραφή στο μητρώο Εκπαιδευτών, για όλο το σχολικό  έτος 2023-2024.
  • Η δήλωση μαθημάτων τον Σεπτέμβριο 2023 και τον Ιανουάριο 2024.
  • Επικαιροποίηση του μητρώου αν προκύψει εντός του 2023.
  • Έκπτωση 50% για μη εγγεγραμένα μέλη στην υπηρεσία εξάμηνου μητρώου #myRegistry

 

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.