ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΕΠ

30

Στην τιμή για την ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται:

 

  • H συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.
  • Το κόστος παραβόλου 3€.
  • Η συγκέντρωση των εγγράφων που απαιτούνται.
  • Το κόστος της ταχυδρομικής αποστολή αν απαιτείται .
  • Η ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων και των δικαιολογητικών στον φορέα.

(Διαβάστε παρακάτω τις προϋποθέσεις)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΕΠ

30

Στην τιμή για την ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται:

 

  • H συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.
  • Το κόστος παραβόλου 3€.
  • Η συγκέντρωση των εγγράφων που απαιτούνται.
  • Το κόστος της ταχυδρομικής αποστολή αν απαιτείται .
  • Η ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων και των δικαιολογητικών στον φορέα.

(Διαβάστε παρακάτω τις προϋποθέσεις)

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.