ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ

30

Στην τιμή για την ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ περιλαμβάνονται:

H συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.
Η συγκέντρωση των εγγράφων που απαιτούνται.
Το κόστος της ταχυδρομικής αποστολή αν απαιτείται.
Η ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων και των δικαιολογητικών στον φορέα.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ

30

Στην τιμή για την ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ περιλαμβάνονται: H συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης. Η συγκέντρωση των εγγράφων που απαιτούνται. Το κόστος της ταχυδρομικής αποστολή αν απαιτείται. Η ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων και των δικαιολογητικών στον φορέα.  

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.