Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μέλη ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας ΑΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μέλη ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας ΑΕ

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.)

 

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ καθώς και στην ιστοσελίδα του opengov.gr, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του οικείου φορέα η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ7ΙΤ4653Π8-ΑΤΠ) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α΄183).

 

Η διαδικασία επιλογής για τα νομικά πρόσωπα της Ομάδας Β΄ διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4 του ως άνω νόμου.Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.