Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον Κατάλογο Ιδιωτών-Εμπειρογνωμόνων για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Επιλογής Στελεχών Δημοσίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον Κατάλογο Ιδιωτών-Εμπειρογνωμόνων για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Επιλογής Στελεχών Δημοσίου

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
2 λεπτά ανάγνωση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΙΔΙΩΤΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ καθώς και στην ιστοσελίδα του opengov.gr και των οικείων Υπουργείων, η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΤΘΡ6Η6-7ΦΠ) για την εγγραφή στον Κατάλογο Ιδιωτών-Εμπειρογνωμόνων για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Επιλογής Στελεχών Δημοσίου, για την επιλογή των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της Ομάδας Β΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 5062/2023 (Α΄183).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στο ΑΣΕΠ συνοδευόμενη από το Βιογραφικό Σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου  (www.asep.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση  (Κεφάλαιο Β΄ – Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης).

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρώτη εφαρμογή του καταλόγου αρχίζει στις 26 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.

 

Για τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εγγραφής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email: mitroo-idioton@asep.gr).

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.