Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θέσεων Αναπληρωτών ΓΔ στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θέσεων Αναπληρωτών ΓΔ στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΨΘ846ΜΨΦΖ-1ΝΘ) για την κάλυψη των θέσεων: α) Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Κτηματολογίου β) Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.