Πρόσληψη Σχολικών Καθαριστριών Δήμου ΠάτραςΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
04/08/2023
17/08/2023
180

 

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πατρέων.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

 1. Υπενθυμίζεται ότι η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων θα είναι κλειστή απο τις 10 Αυγούστου έως και τις 25 Αυγούστου.

Αν είστε πολύτεκνος για την  έκδοση πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας  ΑΣΠΕ, απαιτείται  πρόσφατο (εντός 2μήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  του πολύτεκνου γονέα και θεωρημένη την Πολυτεκνική του κάρτα του γονέα (να είναι σε ισχύ) τα οποία μπορείτε να τα στείλετε στο  email της οργάνωσης info@popp.gr

Σημ. Αν η πολυτεκνική κάρτα σας έχει λήξει να καταθέσετε στον παρακάτω λογ/μο την ετήσια συνδρομή σας

25€

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 226/296202-08

IBAN  : GR2701102260000022629620208

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

 

Για περισσότερες πληρφορίες σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού επικοινωνήστε με την Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων

Διεύθυνση:  Σαχτούρη  34 (Α’ ‘οροφος), 26 222 Πάτρα

Τηλ. 2610 318220  Fax: 2610 313160 email: info@popp.gr

 

 1. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται με ταχυδρομική αποστολή

 

 1. Αν κάποιος υποψήφιοι έχουν εργαστεί παλαιότερα σε σχολεία υποχρεούνται να έχουν βεβαιώσεις των εργοδοτών του.

 

 1. Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 4/8/2023 έως και Παρασκευή 18/08/2023.

 

Για τον παραπάνω λόγο από το γραφείο μας θα εξυπηρετηθούν όσες αιτήσεις είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν και θα τηρηθεί υποχρεωτική σειρά προτεραιότητας.

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Πρόσληψη Σχολικών Καθαριστριών Δήμου ΠάτραςΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
04/08/2023
17/08/2023
180

 

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πατρέων.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

 1. Υπενθυμίζεται ότι η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων θα είναι κλειστή απο τις 10 Αυγούστου έως και τις 25 Αυγούστου.

Αν είστε πολύτεκνος για την  έκδοση πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας  ΑΣΠΕ, απαιτείται  πρόσφατο (εντός 2μήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  του πολύτεκνου γονέα και θεωρημένη την Πολυτεκνική του κάρτα του γονέα (να είναι σε ισχύ) τα οποία μπορείτε να τα στείλετε στο  email της οργάνωσης info@popp.gr

Σημ. Αν η πολυτεκνική κάρτα σας έχει λήξει να καταθέσετε στον παρακάτω λογ/μο την ετήσια συνδρομή σας

25€

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 226/296202-08

IBAN  : GR2701102260000022629620208

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

 

Για περισσότερες πληρφορίες σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού επικοινωνήστε με την Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων

Διεύθυνση:  Σαχτούρη  34 (Α’ ‘οροφος), 26 222 Πάτρα

Τηλ. 2610 318220  Fax: 2610 313160 email: info@popp.gr

 

 1. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται με ταχυδρομική αποστολή

 

 1. Αν κάποιος υποψήφιοι έχουν εργαστεί παλαιότερα σε σχολεία υποχρεούνται να έχουν βεβαιώσεις των εργοδοτών του.

 

 1. Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 4/8/2023 έως και Παρασκευή 18/08/2023.

 

Για τον παραπάνω λόγο από το γραφείο μας θα εξυπηρετηθούν όσες αιτήσεις είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν και θα τηρηθεί υποχρεωτική σειρά προτεραιότητας.

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Πρόσληψη Σχολικών Καθαριστριών Δήμου ΠάτραςΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
04/08/2023
17/08/2023
180

 

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πατρέων.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

 1. Υπενθυμίζεται ότι η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων θα είναι κλειστή απο τις 10 Αυγούστου έως και τις 25 Αυγούστου.

Αν είστε πολύτεκνος για την  έκδοση πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας  ΑΣΠΕ, απαιτείται  πρόσφατο (εντός 2μήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  του πολύτεκνου γονέα και θεωρημένη την Πολυτεκνική του κάρτα του γονέα (να είναι σε ισχύ) τα οποία μπορείτε να τα στείλετε στο  email της οργάνωσης info@popp.gr

Σημ. Αν η πολυτεκνική κάρτα σας έχει λήξει να καταθέσετε στον παρακάτω λογ/μο την ετήσια συνδρομή σας

25€

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 226/296202-08

IBAN  : GR2701102260000022629620208

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

 

Για περισσότερες πληρφορίες σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού επικοινωνήστε με την Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων

Διεύθυνση:  Σαχτούρη  34 (Α’ ‘οροφος), 26 222 Πάτρα

Τηλ. 2610 318220  Fax: 2610 313160 email: info@popp.gr

 

 1. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται με ταχυδρομική αποστολή

 

 1. Αν κάποιος υποψήφιοι έχουν εργαστεί παλαιότερα σε σχολεία υποχρεούνται να έχουν βεβαιώσεις των εργοδοτών του.

 

 1. Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 4/8/2023 έως και Παρασκευή 18/08/2023.

 

Για τον παραπάνω λόγο από το γραφείο μας θα εξυπηρετηθούν όσες αιτήσεις είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν και θα τηρηθεί υποχρεωτική σειρά προτεραιότητας.

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.