Προσωρινοί πίνακες για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Περίληψη

04/10/2022, 19.20: Ανακοινοποιούνται οι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Επιλαχόντων της Β’ Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή (Ν. Εβρου, Ν. Ροδόπης και Ν. Ξάνθης) και οι Προσωρινοί Πίνακες Επιτυχόντων-Επιλαχόντων και ο Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων με Απορριφθείσες Αιτήσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία (Διοικητική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) υποψηφίων του Ν. 2643/1998. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι όπως ανατρέξουν εκ νέου στους νεοαναρτηθέντες πίνακες

03/10/2022, 20.00: Ανακοινοποιούνται οι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Επιτυχόντων και Επιλαχόντων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο (Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης) υποψηφίων του Ν. 2643/1998, καθότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε μέρος των υποψηφίων. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι όπως ανατρέξουν εκ νέου στους νεοαναρτηθέντες πίνακες.

Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (dypa.gov.gr)

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Προσωρινοί πίνακες για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Περίληψη

04/10/2022, 19.20: Ανακοινοποιούνται οι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Επιλαχόντων της Β’ Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή (Ν. Εβρου, Ν. Ροδόπης και Ν. Ξάνθης) και οι Προσωρινοί Πίνακες Επιτυχόντων-Επιλαχόντων και ο Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων με Απορριφθείσες Αιτήσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία (Διοικητική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) υποψηφίων του Ν. 2643/1998. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι όπως ανατρέξουν εκ νέου στους νεοαναρτηθέντες πίνακες

03/10/2022, 20.00: Ανακοινοποιούνται οι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Επιτυχόντων και Επιλαχόντων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο (Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης) υποψηφίων του Ν. 2643/1998, καθότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε μέρος των υποψηφίων. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι όπως ανατρέξουν εκ νέου στους νεοαναρτηθέντες πίνακες.

Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (dypa.gov.gr)

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Προσωρινοί πίνακες για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Περίληψη

04/10/2022, 19.20: Ανακοινοποιούνται οι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Επιλαχόντων της Β’ Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή (Ν. Εβρου, Ν. Ροδόπης και Ν. Ξάνθης) και οι Προσωρινοί Πίνακες Επιτυχόντων-Επιλαχόντων και ο Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων με Απορριφθείσες Αιτήσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία (Διοικητική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) υποψηφίων του Ν. 2643/1998. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι όπως ανατρέξουν εκ νέου στους νεοαναρτηθέντες πίνακες

03/10/2022, 20.00: Ανακοινοποιούνται οι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Επιτυχόντων και Επιλαχόντων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο (Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης) υποψηφίων του Ν. 2643/1998, καθότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε μέρος των υποψηφίων. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι όπως ανατρέξουν εκ νέου στους νεοαναρτηθέντες πίνακες.

Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (dypa.gov.gr)

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.