Ερωτηματολόγιο.

Οι δημόσιοι φορείς δίνουν τη δυνατότητα, οποιοσδήποτε να μπορέσει να εργαστεί ως:

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, θα απασχοληθούν σε γενική παιδεία, σε ειδική αγωγή ή βοηθητικό προσωπικό, σε Δημοτικά, σε Γυμνάσια ή ΛύκειαΤεχνικά Λύκεια, ή σε  Δημόσια ΙΕΚ – ΙΕΚ και ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ.

Για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί ώς εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει κάτι απο τα παρακάτω:

Παρακαλούμε απαντήστε μας στις παρακάτω 2 ερωτήσεις.

Δεν είναι απαραίτητο να διαθέτετε παιδαγωγική επάρκεια.

Ερωτηματολόγιο.

Οι δημόσιοι φορείς δίνουν τη δυνατότητα, οποιοσδήποτε να μπορέσει να εργαστεί ως:

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, θα απασχοληθούν σε γενική παιδεία, σε ειδική αγωγή ή βοηθητικό προσωπικό, σε Δημοτικά, σε Γυμνάσια ή ΛύκειαΤεχνικά Λύκεια, ή σε  Δημόσια ΙΕΚ – ΙΕΚ και ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ.

Για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί ώς εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει κάτι απο τα παρακάτω:

Παρακαλούμε απαντήστε μας στις παρακάτω 2 ερωτήσεις.

Δεν είναι απαραίτητο να διαθέτετε παιδαγωγική επάρκεια.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.