ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022

Περίληψη

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί τα θέματα και τις ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού, που διεξήχθη το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Α.Α.Δ.Ε. [Προκήρυξη 1Γ/2022 (ΦΕΚ 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./25.02.2022)].

 

Θέματα μαθήματος «Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων»

 

Θέματα μαθήματος «Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο»

 

Θέματα μαθήματος «Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

 

Θέματα μαθήματος «Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους»

 

Θέματα μαθήματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων»

 

Θέματα μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών»

 

Θέματα μαθήματος «Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων»

 

Θέματα μαθήματος «Διοικητική Λογιστική»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Διοικητική Λογιστική»

 

Θέματα μαθήματος «Μαθηματικές Γνώσεις και Δεξιότητες»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Μαθηματικές Γνώσεις και Δεξιότητες»

 

Θέματα μαθήματος «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων»

 

Θέματα μαθήματος «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη»

 

Θέματα μαθήματος «Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική»

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022

Περίληψη

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί τα θέματα και τις ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού, που διεξήχθη το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Α.Α.Δ.Ε. [Προκήρυξη 1Γ/2022 (ΦΕΚ 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./25.02.2022)].

 

Θέματα μαθήματος «Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων»

 

Θέματα μαθήματος «Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο»

 

Θέματα μαθήματος «Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

 

Θέματα μαθήματος «Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους»

 

Θέματα μαθήματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων»

 

Θέματα μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών»

 

Θέματα μαθήματος «Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων»

 

Θέματα μαθήματος «Διοικητική Λογιστική»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Διοικητική Λογιστική»

 

Θέματα μαθήματος «Μαθηματικές Γνώσεις και Δεξιότητες»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Μαθηματικές Γνώσεις και Δεξιότητες»

 

Θέματα μαθήματος «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων»

 

Θέματα μαθήματος «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη»

 

Θέματα μαθήματος «Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική»

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022

Περίληψη

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί τα θέματα και τις ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού, που διεξήχθη το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Α.Α.Δ.Ε. [Προκήρυξη 1Γ/2022 (ΦΕΚ 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./25.02.2022)].

 

Θέματα μαθήματος «Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων»

 

Θέματα μαθήματος «Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο»

 

Θέματα μαθήματος «Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

 

Θέματα μαθήματος «Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους»

 

Θέματα μαθήματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων»

 

Θέματα μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών»

 

Θέματα μαθήματος «Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων»

 

Θέματα μαθήματος «Διοικητική Λογιστική»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Διοικητική Λογιστική»

 

Θέματα μαθήματος «Μαθηματικές Γνώσεις και Δεξιότητες»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Μαθηματικές Γνώσεις και Δεξιότητες»

 

Θέματα μαθήματος «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων»

 

Θέματα μαθήματος «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη»

 

Θέματα μαθήματος «Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική»

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική»

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.