Τράπεζα της Ελλάδος ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

Περίληψη

Νέο διαγωνισμό για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στην Τράπεζα της Ελλάδος προετοιμάζει ο ΑΣΕΠ στο πλαίσιο των προκηρύξεων 2024.

Αναμένεται να προσληφθούν 54 μόνιμοι υπάλληλοι δύο βαθμίδων εκπαίδευσης: Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας και οι οι ειδικότητες που θα ζητηθούν θα είναι διοικητικοί (ΤΕ και ΔΕ), πτυχιούχοι Πληροφορικής (ΤΕ) και οδηγοί (ΔΕ).

Η πρόσληψη των 54 μονίμων υπαλλήλων θα γίνει με το σύστημα των μορίων.

() Για την κατηγορία ΤΕ θα πριμοδοτηθούν τα κριτήρια: Βαθμός πτυχίου, ενδεχόμενα μεταπτυχιακά, δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώση ξένων γλωσσών, συναφής εμπειρία.

() Για τις θέσεις ΔΕ (Οδηγοί) θα βαθμολογηθούν τα κριτήρια: Βαθμός τίτλου σπουδών, δεύτερος τίτλος σπουδών αν υπάρχει, κατηγορίας ΔΕ, συναφής εμπειρία, δίπλωμα Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας, κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Αναμένεται

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

Αναμένεται

Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν έχετε
ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ή
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ.

Άτομα που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν Πτυχίο Αγγλικών, ή Πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε Προκηρύξεις του Δημόσιου καθώς και σε Μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Τα παραπάνω προγράμματα είναι κατάλληλα για ενήλικες που έχουν χρόνια να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα.

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια απο τις 2 πιστοποιήσεις, συμπληρώστε τη φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα ΚΕΚ.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τράπεζα της Ελλάδος ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

pdf

Περίληψη

Νέο διαγωνισμό για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στην Τράπεζα της Ελλάδος προετοιμάζει ο ΑΣΕΠ στο πλαίσιο των προκηρύξεων 2024.

Αναμένεται να προσληφθούν 54 μόνιμοι υπάλληλοι δύο βαθμίδων εκπαίδευσης: Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας και οι οι ειδικότητες που θα ζητηθούν θα είναι διοικητικοί (ΤΕ και ΔΕ), πτυχιούχοι Πληροφορικής (ΤΕ) και οδηγοί (ΔΕ).

Η πρόσληψη των 54 μονίμων υπαλλήλων θα γίνει με το σύστημα των μορίων.

() Για την κατηγορία ΤΕ θα πριμοδοτηθούν τα κριτήρια: Βαθμός πτυχίου, ενδεχόμενα μεταπτυχιακά, δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώση ξένων γλωσσών, συναφής εμπειρία.

() Για τις θέσεις ΔΕ (Οδηγοί) θα βαθμολογηθούν τα κριτήρια: Βαθμός τίτλου σπουδών, δεύτερος τίτλος σπουδών αν υπάρχει, κατηγορίας ΔΕ, συναφής εμπειρία, δίπλωμα Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας, κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Αναμένεται

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

Αναμένεται

Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν έχετε Πτυχίο Αγγλικών ή
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.

Άτομα που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν Πτυχίο Αγγλικών, ή Πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε Προκηρύξεις του Δημόσιου καθώς και σε Μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Τα παραπάνω προγράμματα είναι κατάλληλα για ενήλικες που έχουν χρόνια να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα.

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια απο τις 2 πιστοποιήσεις, συμπληρώστε τη φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα ΚΕΚ

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Τράπεζα της Ελλάδος ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

pdf

Περίληψη

Νέο διαγωνισμό για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στην Τράπεζα της Ελλάδος προετοιμάζει ο ΑΣΕΠ στο πλαίσιο των προκηρύξεων 2024.

Αναμένεται να προσληφθούν 54 μόνιμοι υπάλληλοι δύο βαθμίδων εκπαίδευσης: Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας και οι οι ειδικότητες που θα ζητηθούν θα είναι διοικητικοί (ΤΕ και ΔΕ), πτυχιούχοι Πληροφορικής (ΤΕ) και οδηγοί (ΔΕ).

Η πρόσληψη των 54 μονίμων υπαλλήλων θα γίνει με το σύστημα των μορίων.

() Για την κατηγορία ΤΕ θα πριμοδοτηθούν τα κριτήρια: Βαθμός πτυχίου, ενδεχόμενα μεταπτυχιακά, δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώση ξένων γλωσσών, συναφής εμπειρία.

() Για τις θέσεις ΔΕ (Οδηγοί) θα βαθμολογηθούν τα κριτήρια: Βαθμός τίτλου σπουδών, δεύτερος τίτλος σπουδών αν υπάρχει, κατηγορίας ΔΕ, συναφής εμπειρία, δίπλωμα Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας, κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Αναμένεται

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

Αναμένεται

Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν έχετε Πτυχίο Αγγλικών ή
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.

Άτομα που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν Πτυχίο Αγγλικών, ή Πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε Προκηρύξεις του Δημόσιου καθώς και σε Μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Τα παραπάνω προγράμματα είναι κατάλληλα για ενήλικες που έχουν χρόνια να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα.

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια απο τις 2 πιστοποιήσεις, συμπληρώστε τη φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα ΚΕΚ.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το τελευταίο διάστημα έχουν ληφθεί ερωτήσεις σχετικά με εταιρίες που παρουσιάζονται ως συνεργάζομενες με την Nextwork™.

Η εταιρία μας έχει την έδρα της στην οδό Παντανάσσης 29 & Μαιζώνος, 3ος όροφος (Έναντι Δημαρχείου Πατρών), με ΑΦΜ 078181144, και ο επίσημος ιστότοπος βρίσκεται στο nextwork.gr. Τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφώνων και των τραπεζικών λογαριασμών μας, αναγράφονται αποκλειστικά στον ιστότοπό μας.

Τα προσωπικά στοιχεία των συνδρομητών μας διασφαλίζονται με υψηλά πρότυπα ασφαλείας στις βάσεις δεδομένων μας. Δεν διαμοιράζονται σε τρίτους, και η χρήση τους περιορίζεται αποκλειστικά στο προσωπικό μας για τους σκοπούς που έχουν συμφωνηθεί και επαναβεβαιωθεί για κάθε εργασία που αναλαμβάνεται από τους υποψηφίους.

Σας καλούμε να ενημερώνεστε αποκλειστικά από τον ιστότοπό μας και τις επικοινωνίες μας μέσω των αναγραφόμενων email και τηλεφώνων, καθώς και από τις επίσημες σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν έχουμε καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, είτε νόμιμη είτε μη νόμιμη, και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τέτοιες προσπάθειες απάτης.

Σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα ή φορείς επικοινωνήσουν με σκοπό συνεργασίας ή ανάθεσης εργασίας από την Nextwork™, πέραν των επίσημων ανακοινώσεων μας, προτείνουμε να ενεργείτε προσεκτικά και να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες αρχές, καθώς η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για τέτοιες ενέργειες.

Η εταιρία επαγρυπνει για συμπεριφορές που επηρεάζουν αρνητικά τη φήμη και την αξιοπιστία μας και διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει νόμιμες ενέργειες στα αρμόδια δικαστήρια, εάν η εταιρική μας ακεραιότητα τεθεί υπό κίνδυνο ή εάν η Nextwork υποστεί συκοφαντικές συμπεριφορές που επηρεάζουν δυσμενώς τις υπηρεσίες μας με σκοπούς δόλιας φύσης.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.