3Κ/2024 Τράπεζα της Ελλάδος – Εθνικό Τυπογραφείο

3Κ/2024 Τράπεζα της Ελλάδος – Εθνικό Τυπογραφείο

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:​

59

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΤΕ,ΔΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

27/05/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

11/06/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:

59

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΤΕ,ΔΕ

Έναρξη υποβολών:

27/05/2024

Λήξη υποβολών:

11/06/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Δημιοσιεύθηκε η 3Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  που αφορά στην πλήρωση 59 θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο

Οι θέσεις εργασίας αφορούν και σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να συμμετάσχουν όσοι διαθέτουν απολυτήριο λυκείου.

Σημειώστε οτι η προκήρυξη αφορά υποψήφιους έως 35 ετών.

Ειδικότητες ΤΕ:


ΤΕ Γραφιστών
ΤΕ Γραφικών Τεχνών ΕΙΔ. Γραφικών Τεχνών
ΤΕ Ηλεκτρολόγων
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Βιβλιοδετών
ΔΕ Καταμετρητών
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων

Το σύστημα μοριοδότησης του ΑΣΕΠ στηρίζεται σε ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια και έχει ως εξής:

  • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών – Βαθμός x 60
  • Δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και τομέα – 100 μόρια
  • Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών – 400 μόρια
  • Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός από την προκήρυξη – 180 μόρια
  • Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) – 90 μόρια
  • Εμπειρία στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης έως και 84 μήνες – 7 μόρια ανά μήνα

 

Επιπλέον, στα ακαδημαϊκά κριτήρια, μοριοδοτείται και η γνώση της ξένης γλώσσας και μάλιστα μπορεί να εκτοξεύσει τους υποψηφίους παρέχοντας τους +90 ολόκληρα μόρια. Αναλυτικά:

  • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας – 90 μόρια
  • Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας – 60 μόρια
  • Καλή γνώση ξένης γλώσσας – 40 μόρια

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.