Βγήκε το ΦΕΚ για την κατανομή των διοριστέων του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Περίληψη

Την κατανομή προσωπικού της προκήρυξης 4Κ/2020 του Α.Σ.Ε.Π που αφορά την πρόσληψη των επιτυχόντων για το “Βοήθεια στο Σπίτι”, προβλέπει απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα η απόφαση αφορά Την κατανομή δύο χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (2.908) ατόμων σε θέσεις τακτικού προσωπικού των ΟΤΑ α’ βαθμού, κατόπιν έκδοσης των οριστικών πινάκων διοριστέων της 4Κ/2020 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 15), ως εξής:

 

– Τριακόσια εξήντα επτά (367) άτομα κατηγορίας ΠΕ, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 801/2022/22-9-2022 απόφαση του Β’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 2449.

 

– Επτακόσια τριάντα (730) άτομα κατηγορίας ΤΕ, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε με τις υπ’ αρ. 546/7-7-2022 και 599/21-7-2022 αποφάσεις του
1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 1796.

 

– Εξακόσια τριάντα τέσσερα (634) άτομα κατηγορίας ΔΕ και χίλια εκατόν εβδομήντα επτά (1.177) άτομα κατηγορίας ΥΕ, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε
με την υπ’ αρ. 646/29-7-2022 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 1866.

 

Δείτε το Φ.Ε.Κ

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Βγήκε το ΦΕΚ για την κατανομή των διοριστέων του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Περίληψη

Την κατανομή προσωπικού της προκήρυξης 4Κ/2020 του Α.Σ.Ε.Π που αφορά την πρόσληψη των επιτυχόντων για το “Βοήθεια στο Σπίτι”, προβλέπει απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα η απόφαση αφορά Την κατανομή δύο χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (2.908) ατόμων σε θέσεις τακτικού προσωπικού των ΟΤΑ α’ βαθμού, κατόπιν έκδοσης των οριστικών πινάκων διοριστέων της 4Κ/2020 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 15), ως εξής:

 

– Τριακόσια εξήντα επτά (367) άτομα κατηγορίας ΠΕ, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 801/2022/22-9-2022 απόφαση του Β’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 2449.

 

– Επτακόσια τριάντα (730) άτομα κατηγορίας ΤΕ, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε με τις υπ’ αρ. 546/7-7-2022 και 599/21-7-2022 αποφάσεις του
1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 1796.

 

– Εξακόσια τριάντα τέσσερα (634) άτομα κατηγορίας ΔΕ και χίλια εκατόν εβδομήντα επτά (1.177) άτομα κατηγορίας ΥΕ, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε
με την υπ’ αρ. 646/29-7-2022 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 1866.

 

Δείτε το Φ.Ε.Κ

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Βγήκε το ΦΕΚ για την κατανομή των διοριστέων του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Περίληψη

Την κατανομή προσωπικού της προκήρυξης 4Κ/2020 του Α.Σ.Ε.Π που αφορά την πρόσληψη των επιτυχόντων για το “Βοήθεια στο Σπίτι”, προβλέπει απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα η απόφαση αφορά Την κατανομή δύο χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (2.908) ατόμων σε θέσεις τακτικού προσωπικού των ΟΤΑ α’ βαθμού, κατόπιν έκδοσης των οριστικών πινάκων διοριστέων της 4Κ/2020 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 15), ως εξής:

 

– Τριακόσια εξήντα επτά (367) άτομα κατηγορίας ΠΕ, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 801/2022/22-9-2022 απόφαση του Β’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 2449.

 

– Επτακόσια τριάντα (730) άτομα κατηγορίας ΤΕ, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε με τις υπ’ αρ. 546/7-7-2022 και 599/21-7-2022 αποφάσεις του
1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 1796.

 

– Εξακόσια τριάντα τέσσερα (634) άτομα κατηγορίας ΔΕ και χίλια εκατόν εβδομήντα επτά (1.177) άτομα κατηγορίας ΥΕ, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε
με την υπ’ αρ. 646/29-7-2022 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 1866.

 

Δείτε το Φ.Ε.Κ

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.