1Γ/2024 : Διεξαγωγή Γραπτής Εξέτασης – Ποσοστό συμμετοχής

1Γ/2024 : Διεξαγωγή Γραπτής Εξέτασης – Ποσοστό συμμετοχής

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση/Προκήρυξη 1Γ/2024

(πρώτο στάδιο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί ότι το Σάββατο 6 Ιουλίου 2024 και την Κυριακή 7 Ιουλίου 2024 διεξήχθη η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση για την κατάταξη υποψηφίων σε πίνακα βαθμολογίας για τον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, στο πλαίσιιο της 1Γ/2024 Πρόσκλησης/Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 13/26.04.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π.).

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy με τη συμμετοχή 861 υποψηφίων εκ των 1.041 συνολικά υποψηφίων που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε σε 82,71 %.Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.