1Γ/2024 : Οδηγίες για τη διεξαγωγή της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

1Γ/2024 : Οδηγίες για τη διεξαγωγή της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
4 λεπτά ανάγνωση


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση/Προκήρυξη 1Γ/2024

(πρώτο στάδιο)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων σε πίνακα βαθμολογίας

του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

 • Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα διεξαχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη καταχωριστεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

 • Κάθε υποψήφιος οφείλει να προσέλθει στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής) έως την αντίστοιχη για αυτόν αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης στο αναρτημένο πρόγραμμα, άλλως δεν θα του επιτραπεί η είσοδος.

 • Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου έχει γίνει αλφαβητικά με βάση το επώνυμό τους.

 • Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας τους που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, καθώς δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία σε υποψηφίους, των οποίων η ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Επισημαίνεται ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 περί ταυτοποίησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων πρέπει να είναι απενεργοποιημένα, τόσο κατά την είσοδό τους στις αίθουσες εξετάσεων όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτές, προς διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής της διαδικασίας.

 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους δύο (2) στιλό και νερό.

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, γραπτών σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων και υπολογιστικών μηχανών. Υποψήφιοι που αρνούνται να παραδώσουν βοήθημα ή άλλο μέσο ή αντικείμενο, το οποίο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν, αποβάλλονται από την αίθουσα.

 • Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων, τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους. Υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες του υπεύθυνου της αίθουσας ή του επιτηρητή ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα, αφού προηγουμένως κληθούν σε άμεση ακρόαση.

 • Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ενότητες (τεστ):

Α) Τεστ Δεξιοτήτων – Γνωστικής Ικανότητας

Β) Τεστ Εργασιακής Συμπεριφοράς

Οι δύο ενότητες είναι ισοβαρείς ως προς την εξαγωγή της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης, έχουν δηλαδή τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας. Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης προκύπτει ως ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών που συγκεντρώνει ο υποψήφιος σε κάθε επιμέρους ενότητα.

 • Η συνολική διάρκεια της εξέτασης των δύο ενοτήτων είναι περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι εξοικείωσης με κάθε εξεταζόμενη ενότητα. Για την εξοικείωση των υποψηφίων με τις απαιτήσεις της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ σχετικά παραδείγματα ερωτήσεων.

 • Στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία δεν εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση.

 • Δεν υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων ενοτήτων.

 • Δεν επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των δύο ενοτήτων.

 • Οι υποψήφιοι, πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα, είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον επιτηρητή ή στον υπεύθυνο της αίθουσας το έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεμηθεί (οδηγίες, πρόχειρες σελίδες σημειώσεων κ.λπ.).

Για πληροφορίες μόνο κατά τις ημέρες του διαγωνισμού (6-7 Ιουλίου 2024) μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2106114400 (OTEAcademy).

 

 Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.