1ΥΓ/2024 : Επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης

1ΥΓ/2024 : Επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση


ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1ΥΓ/2024

 

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1ΥΓ/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, επελέγη από την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, η υποψήφια  Βασιλική  Γιαβή του Αθανασίου για τη θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως ισχύει.Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.