ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2024 – Τεχνικές Ειδικότητες

ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2024 – Τεχνικές Ειδικότητες

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

25/07/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

08/08/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Η προκήρυξη με δυο λόγια:

Πτυχιούχοι Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β‘ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. με ειδικότητες Ηλεκτρονικοί, Προγραμματιστές Η/Υ, Κομμωτικής, Αισθητικής, Αργυροχρυσοχοΐας, Οδοντοτεχνικής, Βοηθών ιατρικών & βιολογικών, Βοηθοί βρεφοκόμων – παιδοκόμων, Χειριστές ιατρικών συσκευών (βοηθ. ακτιν.), Σχεδιαστές- δομικοί, Μηχανολόγοι, Χημικοί εργαστηρίων, Οικονομίας- διοίκησης, Εφαρμοσμένων τεχνών, Σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων, Γεωπονίας, Μουσικής μη ανώτατων ιδρυμάτων (διάφορες ειδικεύσεις), μπορούν να προσληφθούν και να εργαστούν σε εργαστήρια Τεχνικών Λυκείων.

Στοιχεία προκήρυξης

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ

Έναρξη υποβολών:

25/07/2024

Λήξη υποβολών:

08/08/2024

Η προκήρυξη με δυο λόγια:

Πτυχιούχοι Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β‘ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. με ειδικότητες Ηλεκτρονικοί, Προγραμματιστές Η/Υ, Κομμωτικής, Αισθητικής, Αργυροχρυσοχοΐας, Οδοντοτεχνικής, Βοηθών ιατρικών & βιολογικών, Βοηθοί βρεφοκόμων – παιδοκόμων, Χειριστές ιατρικών συσκευών (βοηθ. ακτιν.), Σχεδιαστές- δομικοί, Μηχανολόγοι, Χημικοί εργαστηρίων, Οικονομίας- διοίκησης, Εφαρμοσμένων τεχνών, Σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων, Γεωπονίας, Μουσικής μη ανώτατων ιδρυμάτων (διάφορες ειδικεύσεις), μπορούν να προσληφθούν και να εργαστούν σε εργαστήρια Τεχνικών Λυκείων.

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 1ΓΤ/2024 για την πρόσληψη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία της χώρας.

 

Πως αναλύεται πρακτικά η συγκεκριμένη προκήρυξη:

 

1. Το Υπουργείο καλεί κατόχους μιας εκ των παρακάτω τεχνικών ειδικοτήτων, να υποβάλουν αίτηση ώστε να εργαστούν ως βοηθοί εργαστηρίων της ειδικότητας τους, σε εργαστήρια Τεχνικών Λυκείων.

 

2. Οι υποψήφιοι δηλώνοντας συμμετοχή, εγγράφονται σε πίνακες κατάταξης  χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν παιδαγωγική επάρκεια.

 

3. Τρείς με τέσσερις φορές το χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες, το Υπουργείο αντλεί απο τους συγκεκριμένους πίνακες και ανάλογα με τη σειρά κατάταξης, εγγεγραμμένους οι οποίοι προσλαμβάνονται είτε ώς μόνιμοι, είτε ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιους σε θέσεις που μπορεί να έμειναν κενές για διάφορους λόγους.

 

4. Η εγγραφή των υποψηφίων στους καταλόγους γίνεται μια φορά και διαρκεί για 3 με 4 χρόνια και ανάλογα με τις ανάγκες τους Υπουργείου.

Ειδικότητες:


Ηλεκτρολόγοι
Ηλεκτρονικοί
Προγραμματιστές Η/Υ
Κομμωτικής
Αισθητικής
Αργυροχρυσοχοΐας
Οδοντοτεχνικής
Βοηθών ιατρικών & βιολογικών
Βοηθοί βρεφοκόμων – παιδοκόμων
Χειριστές ιατρικών συσκευών (βοηθ. ακτιν.)
Σχεδιαστές- δομικοί
Μηχανολόγοι
Χημικοί εργαστηρίων
Οικονομίας- διοίκησης
Εφαρμοσμένων τεχνών
Σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων
Γεωπονίας
Μουσικής μη ανώτατων ιδρυμάτων (διάφορες ειδικεύσεις)

Κριτήρια κατάταξης

 

Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Στην τιμή της προκήρυξης περιλαμβάνεται η εγγραφή στο ΑΣΕΠ και η υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

50€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

50€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.