Επιμελητήρια 2Κ/2023ΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
31/07/2023
17/08/2023
72

 

Εκδόθηκε η με ααριθμό 2Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 14/τ. Α.Σ.Ε.Π./17.07.2023) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

 • στο Επιμελητήριο Ημαθίας,
 • στο Επιμελητήριο Σερρών,
 • στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων,
 • στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης,
 • στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
 • και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΜΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

 

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Επιμελητήρια 2Κ/2023ΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
31/07/2023
17/08/2023
72

 

Εκδόθηκε η με ααριθμό 2Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 14/τ. Α.Σ.Ε.Π./17.07.2023) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

 • στο Επιμελητήριο Ημαθίας,
 • στο Επιμελητήριο Σερρών,
 • στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων,
 • στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης,
 • στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
 • και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΜΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

 

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Επιμελητήρια 2Κ/2023ΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
31/07/2023
17/08/2023
72

 

Εκδόθηκε η με ααριθμό 2Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 14/τ. Α.Σ.Ε.Π./17.07.2023) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

 • στο Επιμελητήριο Ημαθίας,
 • στο Επιμελητήριο Σερρών,
 • στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων,
 • στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης,
 • στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
 • και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΜΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

 

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.