Προσλήψεις ΕΠΟΠ: Αποτελέσματα

Περίληψη

Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, τα αποτελέσματα για τις 1.700 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), σε Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και το Κοινό Νομικό Σώμα.

 

Υπενθυμίζεται πως η κατανομή των θέσεων, ανά σώμα είναι η εξής: 

 • Στρατός Ξηράς – 964 θέσεις
 • Πολεμικό Ναυτικό – 430 θέσεις
 • Πολεμική Αεροπορία – 298 θέσεις
 • Κοινό Νομικό Σώμα – 8 θέσεις

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και για το λόγο αποκλεισμού τους στη δεύτερη περίπτωση.

 

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet,  μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

 

 • Για τον Στρατό Ξηράς, πατώντας εδώ 
 • Για το Πολεμικό Ναυτικό, πατώντας εδώ 
 • Για την Πολεμική Αεροπορία, πατώντας εδώ
 • Για το Κοινό Νομικό Σώμα, πατώντας εδώ

Πώς θα κάνετε ένσταση

 

Οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων μέχρι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όπως παρακάτω:

 

Για το Στρατό Ξηράς: epop.katataxi@army.gr

Για το Πολεμικό Ναυτικό: epop2023@navy.mil.gr

Για την Πολεμική Αεροπορία: epop.epitropes@haf.gr

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: geetha_dl@stratologia.gr

 

Επιπρόσθετα και μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

 

 

 

 

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Προσλήψεις ΕΠΟΠ: Αποτελέσματα

Περίληψη

Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, τα αποτελέσματα για τις 1.700 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), σε Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και το Κοινό Νομικό Σώμα.

 

Υπενθυμίζεται πως η κατανομή των θέσεων, ανά σώμα είναι η εξής: 

 • Στρατός Ξηράς – 964 θέσεις
 • Πολεμικό Ναυτικό – 430 θέσεις
 • Πολεμική Αεροπορία – 298 θέσεις
 • Κοινό Νομικό Σώμα – 8 θέσεις

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και για το λόγο αποκλεισμού τους στη δεύτερη περίπτωση.

 

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet,  μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

 

 • Για τον Στρατό Ξηράς, πατώντας εδώ 
 • Για το Πολεμικό Ναυτικό, πατώντας εδώ 
 • Για την Πολεμική Αεροπορία, πατώντας εδώ
 • Για το Κοινό Νομικό Σώμα, πατώντας εδώ

Πώς θα κάνετε ένσταση

 

Οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων μέχρι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όπως παρακάτω:

 

Για το Στρατό Ξηράς: epop.katataxi@army.gr

Για το Πολεμικό Ναυτικό: epop2023@navy.mil.gr

Για την Πολεμική Αεροπορία: epop.epitropes@haf.gr

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: geetha_dl@stratologia.gr

 

Επιπρόσθετα και μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

 

 

 

 

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Προσλήψεις ΕΠΟΠ: Αποτελέσματα

Περίληψη

Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, τα αποτελέσματα για τις 1.700 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), σε Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και το Κοινό Νομικό Σώμα.

 

Υπενθυμίζεται πως η κατανομή των θέσεων, ανά σώμα είναι η εξής: 

 • Στρατός Ξηράς – 964 θέσεις
 • Πολεμικό Ναυτικό – 430 θέσεις
 • Πολεμική Αεροπορία – 298 θέσεις
 • Κοινό Νομικό Σώμα – 8 θέσεις

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και για το λόγο αποκλεισμού τους στη δεύτερη περίπτωση.

 

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet,  μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

 

 • Για τον Στρατό Ξηράς, πατώντας εδώ 
 • Για το Πολεμικό Ναυτικό, πατώντας εδώ 
 • Για την Πολεμική Αεροπορία, πατώντας εδώ
 • Για το Κοινό Νομικό Σώμα, πατώντας εδώ

Πώς θα κάνετε ένσταση

 

Οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων μέχρι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όπως παρακάτω:

 

Για το Στρατό Ξηράς: epop.katataxi@army.gr

Για το Πολεμικό Ναυτικό: epop2023@navy.mil.gr

Για την Πολεμική Αεροπορία: epop.epitropes@haf.gr

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: geetha_dl@stratologia.gr

 

Επιπρόσθετα και μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

 

 

 

 

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.