Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων ΓΔ Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού της Δ.ΥΠ.Α.

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων ΓΔ Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού της Δ.ΥΠ.Α.

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
2 λεπτά ανάγνωση


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

 

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης (6ΓΔ/2024) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, καταρτίσθηκαν, από το 3ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τη θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ένσταση.

Επισημαίνεται ότι, για την υποβολή ένστασης στην εν λόγω διαδικασία δεν απαιτείται παράβολο.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του Α.Σ.Ε.Π. ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.