Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για εγγραφή στον Κατάλογο Ιδιωτών -Εμπειρογνωμόνων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για εγγραφή στον Κατάλογο Ιδιωτών -Εμπειρογνωμόνων

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
2 λεπτά ανάγνωση


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΙΔΙΩΤΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΤΘΡ6Η6-7ΦΠ) για την εγγραφή στον Κατάλογο Ιδιωτών-Εμπειρογνωμόνων για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Επιλογής Στελεχών Δημοσίου, για την επιλογή των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της Ομάδας Β΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 5062/2023 (Α΄183).

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στο ΑΣΕΠ συνοδευόμενη από το Βιογραφικό Σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου  (www.asep.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση  (Κεφάλαιο Β΄ – Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.

Για τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εγγραφής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις. Τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email: mitroo-idioton@asep.gr).

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης (Βοήθεια > Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.