ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ.-Ε.Σ.Κ.

Περίληψη

Δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον γίνεται η εγγραφή για πρώτη φορά στο μητρώο Εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ ή επικαιροποίηση των νέων εγγράφων τους .
Τι σημαίνει αυτό:
Εκπαιδευτικοί (ανεξάρτητα αν έχουν ήδη διοριστεί) ή πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΕ  με τεχνικές ειδικότητες και ανεξάρτητα αν έχουν εργαστεί στην εκπαίδευση στο παρελθόν, μπορούν να διδάξουν σε ΙΕΚ και σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης.
Οι ώρες που αναλαμβάνουν είναι έως 11 ώρες την εβδομάδα με αμοιβή απο 10 Ευρω την ώρα έως 15 Ευρώ ανάλογα με τα προσόντα τους (προϋπηρεσίες, μεταπτυχιακά κλπ)
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι 2 Μαϊου, να εγγραφούν στο μητρώο Εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ.
Κατόπιν Σεπτέμβρη & Γενάρη του κάθε έτους γίνεται η δήλωση των μαθημάτων με δικαίωμα επιλογής ανα ειδικότητα ως και 5 ΔΙΕΚ της περιφέρειας .
Παράδειγμα: Για την Δυτική Ελλάδα, μπορεί να δηλώσει Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργο, Ναυπακτο κτλ.
Το ίδιο και στις άλλες περιφέρειες της Ελλάδος και ως 11 ώρες ανα εβδομάδα, εφόσον υπάρχουν τμήματα στο ΔΙΕΚ που δηλώνεται δικαίωμα Εκπαίδευσης .

 

Η είσοδος στη ψηφιακή πλατφόρμα του ΜΗΤΡΩΟΥ θα γίνεται πλέον με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

 

Λήξη λειτουργίας του Μητρώου:

Τρίτη 2 Μαΐου 2023, ώρα 12:00.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μετά την παραπάνω ημερομηνία λήξης της λειτουργίας του ΜΗΤΡΩΟΥ θα εκκινήσει διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων του Μητρώου.

Μετά τη λήξη του διοικητικού ελέγχου θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις προθεσμίες υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης πεδίων της αίτησης.

[popup_anything id=”10688″]

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ.-Ε.Σ.Κ.

Περίληψη

Δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον γίνεται η εγγραφή για πρώτη φορά στο μητρώο Εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ ή επικαιροποίηση των νέων εγγράφων τους .
Τι σημαίνει αυτό:
Εκπαιδευτικοί (ανεξάρτητα αν έχουν ήδη διοριστεί) ή πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΕ  με τεχνικές ειδικότητες και ανεξάρτητα αν έχουν εργαστεί στην εκπαίδευση στο παρελθόν, μπορούν να διδάξουν σε ΙΕΚ και σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης.
Οι ώρες που αναλαμβάνουν είναι έως 11 ώρες την εβδομάδα με αμοιβή απο 10 Ευρω την ώρα έως 15 Ευρώ ανάλογα με τα προσόντα τους (προϋπηρεσίες, μεταπτυχιακά κλπ)
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι 2 Μαϊου, να εγγραφούν στο μητρώο Εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ.
Κατόπιν Σεπτέμβρη & Γενάρη του κάθε έτους γίνεται η δήλωση των μαθημάτων με δικαίωμα επιλογής ανα ειδικότητα ως και 5 ΔΙΕΚ της περιφέρειας .
Παράδειγμα: Για την Δυτική Ελλάδα, μπορεί να δηλώσει Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργο, Ναυπακτο κτλ.
Το ίδιο και στις άλλες περιφέρειες της Ελλάδος και ως 11 ώρες ανα εβδομάδα, εφόσον υπάρχουν τμήματα στο ΔΙΕΚ που δηλώνεται δικαίωμα Εκπαίδευσης .

 

Η είσοδος στη ψηφιακή πλατφόρμα του ΜΗΤΡΩΟΥ θα γίνεται πλέον με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

 

Λήξη λειτουργίας του Μητρώου:

Τρίτη 2 Μαΐου 2023, ώρα 12:00.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μετά την παραπάνω ημερομηνία λήξης της λειτουργίας του ΜΗΤΡΩΟΥ θα εκκινήσει διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων του Μητρώου.

Μετά τη λήξη του διοικητικού ελέγχου θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις προθεσμίες υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης πεδίων της αίτησης.

[popup_anything id=”10688″]

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ.-Ε.Σ.Κ.

Περίληψη

Δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον γίνεται η εγγραφή για πρώτη φορά στο μητρώο Εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ ή επικαιροποίηση των νέων εγγράφων τους .
Τι σημαίνει αυτό:
Εκπαιδευτικοί (ανεξάρτητα αν έχουν ήδη διοριστεί) ή πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΕ  με τεχνικές ειδικότητες και ανεξάρτητα αν έχουν εργαστεί στην εκπαίδευση στο παρελθόν, μπορούν να διδάξουν σε ΙΕΚ και σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης.
Οι ώρες που αναλαμβάνουν είναι έως 11 ώρες την εβδομάδα με αμοιβή απο 10 Ευρω την ώρα έως 15 Ευρώ ανάλογα με τα προσόντα τους (προϋπηρεσίες, μεταπτυχιακά κλπ)
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι 2 Μαϊου, να εγγραφούν στο μητρώο Εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ.
Κατόπιν Σεπτέμβρη & Γενάρη του κάθε έτους γίνεται η δήλωση των μαθημάτων με δικαίωμα επιλογής ανα ειδικότητα ως και 5 ΔΙΕΚ της περιφέρειας .
Παράδειγμα: Για την Δυτική Ελλάδα, μπορεί να δηλώσει Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργο, Ναυπακτο κτλ.
Το ίδιο και στις άλλες περιφέρειες της Ελλάδος και ως 11 ώρες ανα εβδομάδα, εφόσον υπάρχουν τμήματα στο ΔΙΕΚ που δηλώνεται δικαίωμα Εκπαίδευσης .

 

Η είσοδος στη ψηφιακή πλατφόρμα του ΜΗΤΡΩΟΥ θα γίνεται πλέον με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

 

Λήξη λειτουργίας του Μητρώου:

Τρίτη 2 Μαΐου 2023, ώρα 12:00.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μετά την παραπάνω ημερομηνία λήξης της λειτουργίας του ΜΗΤΡΩΟΥ θα εκκινήσει διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων του Μητρώου.

Μετά τη λήξη του διοικητικού ελέγχου θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις προθεσμίες υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης πεδίων της αίτησης.

[popup_anything id=”10688″]

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.