ΑΣΕΠ 5Κ/2023 (Mόνιμες προσλήψεις Νοσοκομείων)ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

pdf

Περίληψη

Προς έκδοση η μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 775 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία όλης της χώρας που κάνει δεκτά απολυτήρια γυμνασίου και λυκείου, κατηγορίας ΔΕ-ΥΕ.

 

Η προκήρυξη σύμφωνα με πηγές του ΑΣΕΠ αναμένεται να σταλεί το Εθνικό Τυπογραφείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας και στην συνέχεια να εκδοθεί και να ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

Οι μόνιμες θέσεις θα καλυφθούν με υποψήφιους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με το σύστημα των μορίων.

 

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και οι προσλήψεις για την εν λόγω προκήρυξη θα γίνουν ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

 

Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με το σύστημα των μορίων.

 

 • Για την κατηγορία ΔΕ καθοριστικό κριτήριο που αποδίδει κρίσιμα μόρια διορισμού είναι ο βασικός τίτλος σπουδών, η εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας.
 • Για την κατηγορία YΕ μετρούν ιδιαίτερα οι κοινωνικές ιδιότητες, όπως ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, ο χρόνος ανεργίας και η πολυτεκνία – τριτεκνία. Στην κατηγορία ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία, απ΄όπου κι αν αποκτήθηκε.
 • Αντίθετα στην κατηγορία ΔΕ η προϋπηρεσία πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης.

 

Τα κριτήρια (κατηγορία ΔΕ)

 

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν όσοι διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕ και λαμβάνουν μόρια από τις εξής «δεξαμενές»:

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Χ 110

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών = 150 μόρια

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας = 70 μόρια

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας = 50 μόρια

Καλή γνώση ξένης γλώσσας = 30 μόρια

Εργασιακή εμπειρία = 7 μόρια ανα μήνα

Εντοπιότητα

 

Τα κριτήρια (κατηγορία ΥΕ)

 

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης συμμετέχουν όσοι διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου (ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980).

Τα κριτήρια και τα μόρια έχουν ως εξής:

Αριθμός ανήλικων τέκνων = έως 200 μόρια

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας = 300 μόρια

Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας = 200 μόρια

Χρόνος ανεργίας = 50 μόρια για κάθε εξάμηνο έως και οκτώ εξάμηνα

Εμπειρία = 7 μόρια ανα μήνα

Εντοπιότητα

 

Αυτές είναι οι ειδικότητες

 

Οι ειδικότητες οι οποίες αναμένεται να καλύψουν 800 άτομα υγειονομικού προσωπικού, έχουν ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

 

 • ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων
 • ΔΕ Παρασκευαστών
 • ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 • ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
 • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
 • ΔΕ Νοσηλευτικής
 • ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
 • ΔΕ Τεχνικών
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 • ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
 • ΔΕ Κλιβανιστών – Αποστειρωτών
 • ΔΕ Υδραυλικών
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
 • ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

 

 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Γενικών Καθηκόντων)
 • ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
 • ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
 • ΥΕ Βοηθητικό – Υγειονομικό Προσωπικό (Νοσοκόμοι)
 • ΥΕ Καθαριστριών

 

Για την κατηγορία ΔΕ καθοριστικό κριτήριο που αποδίδει κρίσιμα μόρια διορισμού είναι ο βασικός τίτλος σπουδών, η εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας.

Το προσόν αυτό μοριοδοτείται πρόσθετα δίνοντας εως 70 μόρια.

 

Εάν δεν έχετε την πιστοποίηση, μέσα σε λίγες ημέρες μπορείτε να να την εξασφαλίστε πολύ ευκολα,  λαμβάνοντας πτυχίο Αγγλικών C2 LTE  σε 15 ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε αναλυτικά.

Μπορείτε να ξεκινήσετε την προετοιμασία σας για τη συγκεκριμένη προκήρυξη δηλώνοντας αρχικά το ενδιαφέρον σας στην παρακάτω φόρμα και θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες όταν ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής.

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Αναμένεται

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

Αναμένεται

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΑΣΕΠ 5Κ/2023 (Mόνιμες προσλήψεις Νοσοκομείων)ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

pdf

Περίληψη

Προς έκδοση η μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 775 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία όλης της χώρας που κάνει δεκτά απολυτήρια γυμνασίου και λυκείου, κατηγορίας ΔΕ-ΥΕ.

 

Η προκήρυξη σύμφωνα με πηγές του ΑΣΕΠ αναμένεται να σταλεί το Εθνικό Τυπογραφείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας και στην συνέχεια να εκδοθεί και να ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

Οι μόνιμες θέσεις θα καλυφθούν με υποψήφιους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με το σύστημα των μορίων.

 

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και οι προσλήψεις για την εν λόγω προκήρυξη θα γίνουν ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

 

Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με το σύστημα των μορίων.

 

 • Για την κατηγορία ΔΕ καθοριστικό κριτήριο που αποδίδει κρίσιμα μόρια διορισμού είναι ο βασικός τίτλος σπουδών, η εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας.
 • Για την κατηγορία YΕ μετρούν ιδιαίτερα οι κοινωνικές ιδιότητες, όπως ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, ο χρόνος ανεργίας και η πολυτεκνία – τριτεκνία. Στην κατηγορία ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία, απ΄όπου κι αν αποκτήθηκε.
 • Αντίθετα στην κατηγορία ΔΕ η προϋπηρεσία πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης.

 

Τα κριτήρια (κατηγορία ΔΕ)

 

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν όσοι διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕ και λαμβάνουν μόρια από τις εξής «δεξαμενές»:

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Χ 110

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών = 150 μόρια

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας = 70 μόρια

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας = 50 μόρια

Καλή γνώση ξένης γλώσσας = 30 μόρια

Εργασιακή εμπειρία = 7 μόρια ανα μήνα

Εντοπιότητα

 

Τα κριτήρια (κατηγορία ΥΕ)

 

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης συμμετέχουν όσοι διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου (ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980).

Τα κριτήρια και τα μόρια έχουν ως εξής:

Αριθμός ανήλικων τέκνων = έως 200 μόρια

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας = 300 μόρια

Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας = 200 μόρια

Χρόνος ανεργίας = 50 μόρια για κάθε εξάμηνο έως και οκτώ εξάμηνα

Εμπειρία = 7 μόρια ανα μήνα

Εντοπιότητα

 

Αυτές είναι οι ειδικότητες

 

Οι ειδικότητες οι οποίες αναμένεται να καλύψουν 800 άτομα υγειονομικού προσωπικού, έχουν ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

 

 • ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων
 • ΔΕ Παρασκευαστών
 • ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 • ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
 • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
 • ΔΕ Νοσηλευτικής
 • ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
 • ΔΕ Τεχνικών
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 • ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
 • ΔΕ Κλιβανιστών – Αποστειρωτών
 • ΔΕ Υδραυλικών
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
 • ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

 

 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Γενικών Καθηκόντων)
 • ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
 • ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
 • ΥΕ Βοηθητικό – Υγειονομικό Προσωπικό (Νοσοκόμοι)
 • ΥΕ Καθαριστριών

 

Για την κατηγορία ΔΕ καθοριστικό κριτήριο που αποδίδει κρίσιμα μόρια διορισμού είναι ο βασικός τίτλος σπουδών, η εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας.

Το προσόν αυτό μοριοδοτείται πρόσθετα δίνοντας εως 70 μόρια.

 

Εάν δεν έχετε την πιστοποίηση, μέσα σε λίγες ημέρες μπορείτε να να την εξασφαλίστε πολύ ευκολα,  λαμβάνοντας πτυχίο Αγγλικών C2 LTE  σε 15 ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε αναλυτικά.

Μπορείτε να ξεκινήσετε την προετοιμασία σας για τη συγκεκριμένη προκήρυξη δηλώνοντας αρχικά το ενδιαφέρον σας στην παρακάτω φόρμα και θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες όταν ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής.

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Αναμένεται

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

Αναμένεται

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΑΣΕΠ 5Κ/2023 (Mόνιμες προσλήψεις Νοσοκομείων)ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

pdf

Περίληψη

Προς έκδοση η μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 775 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία όλης της χώρας που κάνει δεκτά απολυτήρια γυμνασίου και λυκείου, κατηγορίας ΔΕ-ΥΕ.

 

Η προκήρυξη σύμφωνα με πηγές του ΑΣΕΠ αναμένεται να σταλεί το Εθνικό Τυπογραφείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας και στην συνέχεια να εκδοθεί και να ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

Οι μόνιμες θέσεις θα καλυφθούν με υποψήφιους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με το σύστημα των μορίων.

 

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και οι προσλήψεις για την εν λόγω προκήρυξη θα γίνουν ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

 

Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με το σύστημα των μορίων.

 

 • Για την κατηγορία ΔΕ καθοριστικό κριτήριο που αποδίδει κρίσιμα μόρια διορισμού είναι ο βασικός τίτλος σπουδών, η εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας.
 • Για την κατηγορία YΕ μετρούν ιδιαίτερα οι κοινωνικές ιδιότητες, όπως ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, ο χρόνος ανεργίας και η πολυτεκνία – τριτεκνία. Στην κατηγορία ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία, απ΄όπου κι αν αποκτήθηκε.
 • Αντίθετα στην κατηγορία ΔΕ η προϋπηρεσία πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης.

 

Τα κριτήρια (κατηγορία ΔΕ)

 

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν όσοι διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕ και λαμβάνουν μόρια από τις εξής «δεξαμενές»:

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Χ 110

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών = 150 μόρια

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας = 70 μόρια

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας = 50 μόρια

Καλή γνώση ξένης γλώσσας = 30 μόρια

Εργασιακή εμπειρία = 7 μόρια ανα μήνα

Εντοπιότητα

 

Τα κριτήρια (κατηγορία ΥΕ)

 

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης συμμετέχουν όσοι διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου (ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980).

Τα κριτήρια και τα μόρια έχουν ως εξής:

Αριθμός ανήλικων τέκνων = έως 200 μόρια

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας = 300 μόρια

Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας = 200 μόρια

Χρόνος ανεργίας = 50 μόρια για κάθε εξάμηνο έως και οκτώ εξάμηνα

Εμπειρία = 7 μόρια ανα μήνα

Εντοπιότητα

 

Αυτές είναι οι ειδικότητες

 

Οι ειδικότητες οι οποίες αναμένεται να καλύψουν 800 άτομα υγειονομικού προσωπικού, έχουν ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

 

 • ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων
 • ΔΕ Παρασκευαστών
 • ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 • ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
 • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
 • ΔΕ Νοσηλευτικής
 • ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
 • ΔΕ Τεχνικών
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 • ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
 • ΔΕ Κλιβανιστών – Αποστειρωτών
 • ΔΕ Υδραυλικών
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
 • ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

 

 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Γενικών Καθηκόντων)
 • ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
 • ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
 • ΥΕ Βοηθητικό – Υγειονομικό Προσωπικό (Νοσοκόμοι)
 • ΥΕ Καθαριστριών

 

Για την κατηγορία ΔΕ καθοριστικό κριτήριο που αποδίδει κρίσιμα μόρια διορισμού είναι ο βασικός τίτλος σπουδών, η εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας.

Το προσόν αυτό μοριοδοτείται πρόσθετα δίνοντας εως 70 μόρια.

 

Εάν δεν έχετε την πιστοποίηση, μέσα σε λίγες ημέρες μπορείτε να να την εξασφαλίστε πολύ ευκολα,  λαμβάνοντας πτυχίο Αγγλικών C2 LTE  σε 15 ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε αναλυτικά.

Μπορείτε να ξεκινήσετε την προετοιμασία σας για τη συγκεκριμένη προκήρυξη δηλώνοντας αρχικά το ενδιαφέρον σας στην παρακάτω φόρμα και θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες όταν ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής.

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Αναμένεται

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

Αναμένεται

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.