ΑΔΜΗΕΕΛΗΞΕ 

Περίληψη

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ ΑΕ ανακοίνωσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 87 θέσεων μόνιμου προσωπικού «Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Ειδικότητες που ζητούνται:

 • ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (38 θέσεις)
 • ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (18 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Σταθμών – Υποσταθμών και ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Δικτύων (31 θέσεις)

 

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στις εξής περιοχές:

 • Αθήνα
 • Θεσσαλονίκη
 • Κοζάνη
 • Αρκαδία
 • Αιτωλοακαρνανία
 • Ροδόπη
 • Τρίκαλα

 

Yποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο Κεφάλαιο Α’ και στο Κεφάλαιο Β’ της προκήρυξης, πρέπει:

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται κατ’ ελάχιστον, σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης – τρόπου υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αναφέρονται στο κεφάλαιο Η’ της.

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

25€

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

35€

Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν έχετε
ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ή
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ.

Άτομα που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν Πτυχίο Αγγλικών, ή Πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε Προκηρύξεις του Δημόσιου καθώς και σε Μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Τα παραπάνω προγράμματα είναι κατάλληλα για ενήλικες που έχουν χρόνια να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα.

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια απο τις 2 πιστοποιήσεις, συμπληρώστε τη φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα ΚΕΚ.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

ΑΔΜΗΕΕΛΗΞΕ 

Περίληψη

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ ΑΕ ανακοίνωσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 87 θέσεων μόνιμου προσωπικού «Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Ειδικότητες που ζητούνται:

 • ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (38 θέσεις)
 • ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (18 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Σταθμών – Υποσταθμών και ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Δικτύων (31 θέσεις)

 

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στις εξής περιοχές:

 • Αθήνα
 • Θεσσαλονίκη
 • Κοζάνη
 • Αρκαδία
 • Αιτωλοακαρνανία
 • Ροδόπη
 • Τρίκαλα

 

Yποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο Κεφάλαιο Α’ και στο Κεφάλαιο Β’ της προκήρυξης, πρέπει:

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται κατ’ ελάχιστον, σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης – τρόπου υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αναφέρονται στο κεφάλαιο Η’ της.

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

25€

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

35€

Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν έχετε Πτυχίο Αγγλικών ή
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.

Άτομα που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν Πτυχίο Αγγλικών, ή Πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε Προκηρύξεις του Δημόσιου καθώς και σε Μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Τα παραπάνω προγράμματα είναι κατάλληλα για ενήλικες που έχουν χρόνια να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα.

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια απο τις 2 πιστοποιήσεις, συμπληρώστε τη φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα ΚΕΚ

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΑΔΜΗΕΕΛΗΞΕ 

Περίληψη

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ ΑΕ ανακοίνωσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 87 θέσεων μόνιμου προσωπικού «Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Ειδικότητες που ζητούνται:

 • ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (38 θέσεις)
 • ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (18 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Σταθμών – Υποσταθμών και ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Δικτύων (31 θέσεις)

 

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στις εξής περιοχές:

 • Αθήνα
 • Θεσσαλονίκη
 • Κοζάνη
 • Αρκαδία
 • Αιτωλοακαρνανία
 • Ροδόπη
 • Τρίκαλα

 

Yποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο Κεφάλαιο Α’ και στο Κεφάλαιο Β’ της προκήρυξης, πρέπει:

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται κατ’ ελάχιστον, σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης – τρόπου υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αναφέρονται στο κεφάλαιο Η’ της.

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

25€

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

35€

Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν έχετε Πτυχίο Αγγλικών ή
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.

Άτομα που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν Πτυχίο Αγγλικών, ή Πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε Προκηρύξεις του Δημόσιου καθώς και σε Μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Τα παραπάνω προγράμματα είναι κατάλληλα για ενήλικες που έχουν χρόνια να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα.

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια απο τις 2 πιστοποιήσεις, συμπληρώστε τη φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα ΚΕΚ.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.