ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. 4Κ/2024

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:​

31

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

09/07/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

24/07/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Αίτηση στις θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού μπορείτε να κάνετε με οποιοδήποτε πτυχίο ΔΕ (Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ κλπ)

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:

31

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Έναρξη υποβολών:

09/07/2024

Λήξη υποβολών:

24/07/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Αίτηση στις θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού μπορείτε να κάνετε με οποιοδήποτε πτυχίο ΔΕ (Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ κλπ)

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης 4Κ/2024 του ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη 4Κ/2024 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 31 θέσεων μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

 

Το νέο προσωπικό της ΔΑΠΕΕΠ, η οποία λειτουργεί υπό τη «σκέπη» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα εργαστεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και θα αφορά απόφοιτους Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δηλαδή και απόφοιτους λυκείου, ενώ οι επιτυχόντες δηλαδή του διαγωνισμού θα προκύψουν βάσει του συστήματος μοριοδότησης του ΑΣΕΠ και όχι βάσει γραπτού διαγωνισμού.

Ειδικότητες ΠΕ:


ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΕ Πληροφορικής (Software Hardware)
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ειδικότητες ΤΕ:


ΤΕ Λογιστικού

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΔΕ Πληροφορικής

Πρόσθετο απαραίτητο προσόν διορισμού, θεωρείται για ορισμένες ειδικότητες η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πίνακας κατανομής θέσεων

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.